ಕಛೇರಿ     
사무실

-

볼펜
bolpen
+

ಬಾಲ್ ಪೆನ್

-

휴식
hyusig
+

ವಿರಾಮ

-

서류 가방
seolyu gabang
+

ಕೈಸಂಚಿಗೆ

-

색연필
saeg-yeonpil
+

ಬಣ್ಣದ ಸೀಸಕಡ್ಡಿ

-

회의
hoeui
+

ಸಮಾವೇಶ

-

회의실
hoeuisil
+

ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

-

복사
bogsa
+

ನಕಲು

-

명부
myeongbu
+

ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ

-

파일
pail
+

ಕಡತ

-

서류 캐비닛
seolyu kaebinis
+

ಕಡತದ ಬೀರು

-

만년필
mannyeonpil
+

ಲೇಖನಿ

-

서류받침
seolyubadchim
+

ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ

-

매직펜
maejigpen
+

ಗುರುತು ಮಸಿ

-

노트북
noteubug
+

ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ

-

메모장
memojang
+

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ

-

사무실
samusil
+

ಕಛೇರಿ

-

사무실 의자
samusil uija
+

ಕುರ್ಚಿ

-

초과 근무
chogwa geunmu
+

ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ

-

종이 클립
jong-i keullib
+

ಕಾಗದಗಳ ಹಿಡಿಕೆ

-

연필
yeonpil
+

ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ

-

펀치
peonchi
+

ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ

-

금고
geumgo
+

ತಿಜೋರಿ

-

깎는 기구
kkakkneun gigu
+

ಮೊನಚು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ

-

잘게 썬 종이
jalge sseon jong-i
+

ಕಾಗದದ ಚೂರು

-

파쇄기
paswaegi
+

ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-

나선철
naseoncheol
+

ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ

-

스테이플
seuteipeul
+

U ಆಕಾರದ ಸಲಾಕಿ

-

스테이플러
seuteipeulleo
+

ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-

타자기
tajagi
+

ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ

-

작업 공간
jag-eob gong-gan
+

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ

-
볼펜
bolpen
ಬಾಲ್ ಪೆನ್

-
휴식
hyusig
ವಿರಾಮ

-
서류 가방
seolyu gabang
ಕೈಸಂಚಿಗೆ

-
색연필
saeg-yeonpil
ಬಣ್ಣದ ಸೀಸಕಡ್ಡಿ

-
회의
hoeui
ಸಮಾವೇಶ

-
회의실
hoeuisil
ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ

-
복사
bogsa
ನಕಲು

-
명부
myeongbu
ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ

-
파일
pail
ಕಡತ

-
서류 캐비닛
seolyu kaebinis
ಕಡತದ ಬೀರು

-
만년필
mannyeonpil
ಲೇಖನಿ

-
서류받침
seolyubadchim
ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ

-
매직펜
maejigpen
ಗುರುತು ಮಸಿ

-
노트북
noteubug
ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ

-
메모장
memojang
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ

-
사무실
samusil
ಕಛೇರಿ

-
사무실 의자
samusil uija
ಕುರ್ಚಿ

-
초과 근무
chogwa geunmu
ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ

-
종이 클립
jong-i keullib
ಕಾಗದಗಳ ಹಿಡಿಕೆ

-
연필
yeonpil
ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ

-
펀치
peonchi
ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ

-
금고
geumgo
ತಿಜೋರಿ

-
깎는 기구
kkakkneun gigu
ಮೊನಚು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ

-
잘게 썬 종이
jalge sseon jong-i
ಕಾಗದದ ಚೂರು

-
파쇄기
paswaegi
ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

-
나선철
naseoncheol
ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ

-
스테이플
seuteipeul
U ಆಕಾರದ ಸಲಾಕಿ

-
스테이플러
seuteipeulleo
ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ

-
타자기
tajagi
ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ

-
작업 공간
jag-eob gong-gan
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ