ಸಮಯ     
시간

-

알람 시계
allam sigye
+

ಗಂಟೆ ಗಡಿಯಾರ

-

고대의 역사
godaeui yeogsa
+

ಪುರಾತನ ಚರಿತ್ರೆ

-

골동품
goldongpum
+

ಪುರಾತನ

-

다이어리
daieoli
+

ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯ ಪುಸ್ತಕ

-

가을
ga-eul
+

ಶರತ್ಕಾಲ

-

휴식
hyusig
+

ವಿರಾಮ

-

달력
dallyeog
+

ಪಂಚಾಂಗ

-

세기
segi
+

ಶತಮಾನ

-

시계
sigye
+

ಗಡಿಯಾರ

-

휴식 시간
hyusig sigan
+

ಕಾಫಿ ವಿರಾಮ

-

날짜
naljja
+

ದಿನಾಂಕ

-

디지털 시계
dijiteol sigye
+

ಅಂಕಿಗಳ ಗಡಿಯಾರ

-

일식
ilsig
+

ಗ್ರಹಣ

-


kkeut
+

ಕೊನೆ

-

미래
milae
+

ಭವಿಷ್ಯತ್ತು

-

역사
yeogsa
+

ಚರಿತ್ರೆ

-

모래 시계
molae sigye
+

ಮರಳುಗಡಿಯಾರ

-

중세
jungse
+

ಮಧ್ಯ ಯುಗ

-

달, 월
dal, wol
+

ತಿಂಗಳು

-

아침
achim
+

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ

-

과거
gwageo
+

ಭೂತಕಾಲ

-

회중 시계
hoejung sigye
+

ಜೇಬಿನ ಗಡಿಯಾರ

-

시간 엄수
sigan eomsu
+

ಕಾಲನಿಷ್ಠೆ

-

분주
bunju
+

ಅವಸರ

-

계절
gyejeol
+

ಋತುಗಳು

-


bom
+

ವಸಂತಋತು

-

해시계
haesigye
+

ನೆರಳು ಗಡಿಯಾರ

-

일출
ilchul
+

ಸೂರ್ಯೋದಯ

-

일몰
ilmol
+

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

시간
sigan
+

ಸಮಯ

-

시간
sigan
+

ಹೊತ್ತು

-

대기 시간
daegi sigan
+

ಕಾಯುವ ಸಮಯ

-

주말
jumal
+

ವಾರಾಂತ್ಯ

-

해, 년
hae, nyeon
+

ವರ್ಷ

-
알람 시계
allam sigye
ಗಂಟೆ ಗಡಿಯಾರ

-
고대의 역사
godaeui yeogsa
ಪುರಾತನ ಚರಿತ್ರೆ

-
골동품
goldongpum
ಪುರಾತನ

-
다이어리
daieoli
ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯ ಪುಸ್ತಕ

-
가을
ga-eul
ಶರತ್ಕಾಲ

-
휴식
hyusig
ವಿರಾಮ

-
달력
dallyeog
ಪಂಚಾಂಗ

-
세기
segi
ಶತಮಾನ

-
시계
sigye
ಗಡಿಯಾರ

-
휴식 시간
hyusig sigan
ಕಾಫಿ ವಿರಾಮ

-
날짜
naljja
ದಿನಾಂಕ

-
디지털 시계
dijiteol sigye
ಅಂಕಿಗಳ ಗಡಿಯಾರ

-
일식
ilsig
ಗ್ರಹಣ

-

kkeut
ಕೊನೆ

-
미래
milae
ಭವಿಷ್ಯತ್ತು

-
역사
yeogsa
ಚರಿತ್ರೆ

-
모래 시계
molae sigye
ಮರಳುಗಡಿಯಾರ

-
중세
jungse
ಮಧ್ಯ ಯುಗ

-
달, 월
dal, wol
ತಿಂಗಳು

-
아침
achim
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ

-
과거
gwageo
ಭೂತಕಾಲ

-
회중 시계
hoejung sigye
ಜೇಬಿನ ಗಡಿಯಾರ

-
시간 엄수
sigan eomsu
ಕಾಲನಿಷ್ಠೆ

-
분주
bunju
ಅವಸರ

-
계절
gyejeol
ಋತುಗಳು

-

bom
ವಸಂತಋತು

-
해시계
haesigye
ನೆರಳು ಗಡಿಯಾರ

-
일출
ilchul
ಸೂರ್ಯೋದಯ

-
일몰
ilmol
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
시간
sigan
ಸಮಯ

-
시간
sigan
ಹೊತ್ತು

-
대기 시간
daegi sigan
ಕಾಯುವ ಸಮಯ

-
주말
jumal
ವಾರಾಂತ್ಯ

-
해, 년
hae, nyeon
ವರ್ಷ