ಪ್ರಕೃತಿ     
Gamta

-

arka +

ಕಮಾನು

-

tvartas +

ಕಣಜ

-

įlanka +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

paplūdimys +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

burbulas +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

urvas +

ಗುಹೆ

-

ūkis +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

ugnis +

ಬೆಂಕಿ

-

pėdsakas +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

gaublys +

ಭೂಮಂಡಲ

-

derlius +

ಕೊಯ್ಲು

-

šieno ritinys +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

ežeras +

ಕೆರೆ

-

lapas +

ಎಲೆ

-

kalnas +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

vandenynas +

ಸಾಗರ

-

panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

uola +

ಬಂಡೆ

-

versmė +

ಚಿಲುಮೆ

-

pelkė +

ಜೌಗು

-

medis +

ಮರ

-

medžio kamienas +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

slėnis +

ಕಣಿವೆ

-

vaizdas +

ನೋಟ

-

vandens srovė +

ಜಲಧಾರೆ

-

krioklys +

ಜಲಪಾತ

-

banga +

ಅಲೆ

-
arka
ಕಮಾನು

-
tvartas
ಕಣಜ

-
įlanka
ಕೊಲ್ಲಿ

-
paplūdimys
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
burbulas
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
urvas
ಗುಹೆ

-
ūkis
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
ugnis
ಬೆಂಕಿ

-
pėdsakas
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
gaublys
ಭೂಮಂಡಲ

-
derlius
ಕೊಯ್ಲು

-
šieno ritinys
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
ežeras
ಕೆರೆ

-
lapas
ಎಲೆ

-
kalnas
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
vandenynas
ಸಾಗರ

-
panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
uola
ಬಂಡೆ

-
versmė
ಚಿಲುಮೆ

-
pelkė
ಜೌಗು

-
medis
ಮರ

-
medžio kamienas
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
slėnis
ಕಣಿವೆ

-
vaizdas
ನೋಟ

-
vandens srovė
ಜಲಧಾರೆ

-
krioklys
ಜಲಪಾತ

-
banga
ಅಲೆ