ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstraktūs žodžiai

-

administracija

ಆಡಳಿತ

-

reklama

ಜಾಹೀರಾತು

-

rodyklė

ಬಾಣ

-

uždraudimas

ನಿಷೇಧ

-

karjera

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

centras

ಕೇಂದ್ರ

-

pasirinkimas

ಆಯ್ಕೆ

-

bendradarbiavimas

ಸಹಯೋಗ

-

spalva

ಬಣ್ಣ

-

kontaktas

ಸಂಪರ್ಕ

-

pavojus

ಅಪಾಯ

-

meilės pripažinimas

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

nuosmukis

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

apibrėžimas

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

skirtumas

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

sunkumas

ಕಷ್ಟ

-

kryptis

ದಿಕ್ಕು

-

atradimas

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

netvarka

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

toluma

ದೂರ

-

atstumas

ಅಂತರ

-

įvairovė

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

pastanga

ಪ್ರಯಾಸ

-

tyrinėjimas

ಶೋಧನೆ

-

kritimas

ಬೀಳು

-

jėga

ಶಕ್ತಿ

-

kvapas

ಸುವಾಸನೆ

-

laisvė

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

vaiduoklis

ಭೂತ

-

pusė

ಅರ್ಧ

-

aukštis

ಎತ್ತರ

-

pagalba

ಸಹಾಯ

-

slėptuvė

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

tėvynė

ತಾಯ್ನಾಡು

-

švarumas

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

idėja

ಆಲೋಚನೆ

-

iliuzija

ಭ್ರಮೆ

-

vaizduotė

ಕಲ್ಪನೆ

-

intelektas

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

kvietimas

ಆಹ್ವಾನ

-

teisingumas

ನ್ಯಾಯ

-

šviesa

ಬೆಳಕು

-

žvilgsnis

ನೋಟ

-

nuostolis

ನಷ್ಟ

-

didinimas

ವರ್ಧನೆ

-

klaida

ತಪ್ಪು

-

žmogžudystė

ಕೊಲೆ

-

tauta

ದೇಶ

-

naujiena

ಹೊಸತನ

-

pasirinkimas

ಆಯ್ಕೆ

-

kantrybė

ಸಹನೆ

-

planavimas

ಯೋಜನೆ

-

problema

ತೊಡಕು

-

apsauga

ರಕ್ಷಣೆ

-

atspindys

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

respublika

ಗಣತಂತ್ರ

-

rizika

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

sauga

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

paslaptis

ಗುಟ್ಟು

-

lytis

ಲಿಂಗ

-

šešėlis

ನೆರಳು

-

dydis

ಗಾತ್ರ

-

solidarumas

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

sėkmė

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

parama

ಆಧಾರ

-

tradicija

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

svoris

ತೂಕ

-
administracija
ಆಡಳಿತ

-
reklama
ಜಾಹೀರಾತು

-
rodyklė
ಬಾಣ

-
uždraudimas
ನಿಷೇಧ

-
karjera
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
centras
ಕೇಂದ್ರ

-
pasirinkimas
ಆಯ್ಕೆ

-
bendradarbiavimas
ಸಹಯೋಗ

-
spalva
ಬಣ್ಣ

-
kontaktas
ಸಂಪರ್ಕ

-
pavojus
ಅಪಾಯ

-
meilės pripažinimas
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
nuosmukis
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
apibrėžimas
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
skirtumas
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
sunkumas
ಕಷ್ಟ

-
kryptis
ದಿಕ್ಕು

-
atradimas
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
netvarka
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
toluma
ದೂರ

-
atstumas
ಅಂತರ

-
įvairovė
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
pastanga
ಪ್ರಯಾಸ

-
tyrinėjimas
ಶೋಧನೆ

-
kritimas
ಬೀಳು

-
jėga
ಶಕ್ತಿ

-
kvapas
ಸುವಾಸನೆ

-
laisvė
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
vaiduoklis
ಭೂತ

-
pusė
ಅರ್ಧ

-
aukštis
ಎತ್ತರ

-
pagalba
ಸಹಾಯ

-
slėptuvė
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
tėvynė
ತಾಯ್ನಾಡು

-
švarumas
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
idėja
ಆಲೋಚನೆ

-
iliuzija
ಭ್ರಮೆ

-
vaizduotė
ಕಲ್ಪನೆ

-
intelektas
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
kvietimas
ಆಹ್ವಾನ

-
teisingumas
ನ್ಯಾಯ

-
šviesa
ಬೆಳಕು

-
žvilgsnis
ನೋಟ

-
nuostolis
ನಷ್ಟ

-
didinimas
ವರ್ಧನೆ

-
klaida
ತಪ್ಪು

-
žmogžudystė
ಕೊಲೆ

-
tauta
ದೇಶ

-
naujiena
ಹೊಸತನ

-
pasirinkimas
ಆಯ್ಕೆ

-
kantrybė
ಸಹನೆ

-
planavimas
ಯೋಜನೆ

-
problema
ತೊಡಕು

-
apsauga
ರಕ್ಷಣೆ

-
atspindys
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
respublika
ಗಣತಂತ್ರ

-
rizika
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
sauga
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
paslaptis
ಗುಟ್ಟು

-
lytis
ಲಿಂಗ

-
šešėlis
ನೆರಳು

-
dydis
ಗಾತ್ರ

-
solidarumas
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
sėkmė
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
parama
ಆಧಾರ

-
tradicija
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
svoris
ತೂಕ