ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstraktūs žodžiai

-

administracija +

ಆಡಳಿತ

-

reklama +

ಜಾಹೀರಾತು

-

rodyklė +

ಬಾಣ

-

uždraudimas +

ನಿಷೇಧ

-

karjera +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

centras +

ಕೇಂದ್ರ

-

pasirinkimas +

ಆಯ್ಕೆ

-

bendradarbiavimas +

ಸಹಯೋಗ

-

spalva +

ಬಣ್ಣ

-

kontaktas +

ಸಂಪರ್ಕ

-

pavojus +

ಅಪಾಯ

-

meilės pripažinimas +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

nuosmukis +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

apibrėžimas +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

skirtumas +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

sunkumas +

ಕಷ್ಟ

-

kryptis +

ದಿಕ್ಕು

-

atradimas +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

netvarka +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

toluma +

ದೂರ

-

atstumas +

ಅಂತರ

-

įvairovė +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

pastanga +

ಪ್ರಯಾಸ

-

tyrinėjimas +

ಶೋಧನೆ

-

kritimas +

ಬೀಳು

-

jėga +

ಶಕ್ತಿ

-

kvapas +

ಸುವಾಸನೆ

-

laisvė +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

vaiduoklis +

ಭೂತ

-

pusė +

ಅರ್ಧ

-

aukštis +

ಎತ್ತರ

-

pagalba +

ಸಹಾಯ

-

slėptuvė +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

tėvynė +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

švarumas +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

idėja +

ಆಲೋಚನೆ

-

iliuzija +

ಭ್ರಮೆ

-

vaizduotė +

ಕಲ್ಪನೆ

-

intelektas +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

kvietimas +

ಆಹ್ವಾನ

-

teisingumas +

ನ್ಯಾಯ

-

šviesa +

ಬೆಳಕು

-

žvilgsnis +

ನೋಟ

-

nuostolis +

ನಷ್ಟ

-

didinimas +

ವರ್ಧನೆ

-

klaida +

ತಪ್ಪು

-

žmogžudystė +

ಕೊಲೆ

-

tauta +

ದೇಶ

-

naujiena +

ಹೊಸತನ

-

pasirinkimas +

ಆಯ್ಕೆ

-

kantrybė +

ಸಹನೆ

-

planavimas +

ಯೋಜನೆ

-

problema +

ತೊಡಕು

-

apsauga +

ರಕ್ಷಣೆ

-

atspindys +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

respublika +

ಗಣತಂತ್ರ

-

rizika +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

sauga +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

paslaptis +

ಗುಟ್ಟು

-

lytis +

ಲಿಂಗ

-

šešėlis +

ನೆರಳು

-

dydis +

ಗಾತ್ರ

-

solidarumas +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

sėkmė +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

parama +

ಆಧಾರ

-

tradicija +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

svoris +

ತೂಕ

-
administracija
ಆಡಳಿತ

-
reklama
ಜಾಹೀರಾತು

-
rodyklė
ಬಾಣ

-
uždraudimas
ನಿಷೇಧ

-
karjera
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
centras
ಕೇಂದ್ರ

-
pasirinkimas
ಆಯ್ಕೆ

-
bendradarbiavimas
ಸಹಯೋಗ

-
spalva
ಬಣ್ಣ

-
kontaktas
ಸಂಪರ್ಕ

-
pavojus
ಅಪಾಯ

-
meilės pripažinimas
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
nuosmukis
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
apibrėžimas
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
skirtumas
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
sunkumas
ಕಷ್ಟ

-
kryptis
ದಿಕ್ಕು

-
atradimas
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
netvarka
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
toluma
ದೂರ

-
atstumas
ಅಂತರ

-
įvairovė
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
pastanga
ಪ್ರಯಾಸ

-
tyrinėjimas
ಶೋಧನೆ

-
kritimas
ಬೀಳು

-
jėga
ಶಕ್ತಿ

-
kvapas
ಸುವಾಸನೆ

-
laisvė
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
vaiduoklis
ಭೂತ

-
pusė
ಅರ್ಧ

-
aukštis
ಎತ್ತರ

-
pagalba
ಸಹಾಯ

-
slėptuvė
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
tėvynė
ತಾಯ್ನಾಡು

-
švarumas
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
idėja
ಆಲೋಚನೆ

-
iliuzija
ಭ್ರಮೆ

-
vaizduotė
ಕಲ್ಪನೆ

-
intelektas
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
kvietimas
ಆಹ್ವಾನ

-
teisingumas
ನ್ಯಾಯ

-
šviesa
ಬೆಳಕು

-
žvilgsnis
ನೋಟ

-
nuostolis
ನಷ್ಟ

-
didinimas
ವರ್ಧನೆ

-
klaida
ತಪ್ಪು

-
žmogžudystė
ಕೊಲೆ

-
tauta
ದೇಶ

-
naujiena
ಹೊಸತನ

-
pasirinkimas
ಆಯ್ಕೆ

-
kantrybė
ಸಹನೆ

-
planavimas
ಯೋಜನೆ

-
problema
ತೊಡಕು

-
apsauga
ರಕ್ಷಣೆ

-
atspindys
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
respublika
ಗಣತಂತ್ರ

-
rizika
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
sauga
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
paslaptis
ಗುಟ್ಟು

-
lytis
ಲಿಂಗ

-
šešėlis
ನೆರಳು

-
dydis
ಗಾತ್ರ

-
solidarumas
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
sėkmė
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
parama
ಆಧಾರ

-
tradicija
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
svoris
ತೂಕ