ಕಾರ್     
Automobilis

-

oro filtras +

ವಾಯು ಶೋಧಕ

-

gedimas +

ಕೆಡುವುದು

-

namelis ant ratų +

ಶಿಬಿರವಾಹನ

-

akumuliatorius +

ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-

vaikiška kėdutė +

ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-

žala +

ಹಾನಿ

-

dyzelinis kuras +

ಡೀಸೆಲ್

-

išmetimo vamzdis +

ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-

išsileidusi padanga +

ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-

degalinė +

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-

priekinis žibintas +

ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

kapotas +

ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-

domkratas +

ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-

kanistras +

ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-

metalo laužas +

ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-

galas +

ಹಿಂಭಾಗ

-

galinis žibintas +

ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-

galinio vaizdo veidrodėlis +

ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-

važiavimas +

ಸವಾರಿ

-

ratlankis +

ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-

žvakė +

ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-

tachometras +

ವೇಗಮಾಪಕ

-

baudos kvitas +

ದಂಡಪತ್ರ

-

padanga +

ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-

vilkimo tarnyba +

ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-

senovinis automobilis +

ಪುರಾತನ ಕಾರು

-

ratas +

ಚಕ್ರ

-
oro filtras
ವಾಯು ಶೋಧಕ

-
gedimas
ಕೆಡುವುದು

-
namelis ant ratų
ಶಿಬಿರವಾಹನ

-
akumuliatorius
ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ

-
vaikiška kėdutė
ಮಗುವಿನ ಕುರ್ಚಿ

-
žala
ಹಾನಿ

-
dyzelinis kuras
ಡೀಸೆಲ್

-
išmetimo vamzdis
ನಿಷ್ಕಾಸ ನಾಳ

-
išsileidusi padanga
ಗಾಳಿ ಹೋದ ಟಯರ್

-
degalinė
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್

-
priekinis žibintas
ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
kapotas
ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ

-
domkratas
ಊರೆಯೆತ್ತಿಗೆ

-
kanistras
ಇಂಧನ ಡಬ್ಬ

-
metalo laužas
ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಇಡುವ ಸ್ಥಳ

-
galas
ಹಿಂಭಾಗ

-
galinis žibintas
ಹಿಂಭಾಗದ ದೀಪ

-
galinio vaizdo veidrodėlis
ಹಿಂಬದಿ ಅವಲೋಕನ ಕನ್ನಡಿ

-
važiavimas
ಸವಾರಿ

-
ratlankis
ಚಕ್ರದ ಅಂಚು

-
žvakė
ಕಿಡಿ ಬಿರಡೆ

-
tachometras
ವೇಗಮಾಪಕ

-
baudos kvitas
ದಂಡಪತ್ರ

-
padanga
ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ

-
vilkimo tarnyba
ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸೇವೆ

-
senovinis automobilis
ಪುರಾತನ ಕಾರು

-
ratas
ಚಕ್ರ