ಕಲೆ     
Menai

-

plojimai +

ಚಪ್ಪಾಳೆ

-

menas +

ಕಲೆ

-

nusilenkimas +

ಬಾಗು

-

teptukas +

ಕುಂಚ

-

spalvinimo knygelė +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-

šokėja +

ನರ್ತಕಿ

-

piešinys +

ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-

galerija +

ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-

vitražas +

ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-

grafiti +

ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-

amatai +

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-

mozaika +

ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-

freska +

ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-

muziejus +

ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-

pasirodymas +

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

piešinys +

ಚಿತ್ರ

-

eilėraštis +

ಕವನ

-

skulptūra +

ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-

daina +

ಹಾಡು

-

statula +

ವಿಗ್ರಹ

-

akvarelė +

ಜಲವರ್ಣ

-
plojimai
ಚಪ್ಪಾಳೆ

-
menas
ಕಲೆ

-
nusilenkimas
ಬಾಗು

-
teptukas
ಕುಂಚ

-
spalvinimo knygelė
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ

-
šokėja
ನರ್ತಕಿ

-
piešinys
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು

-
galerija
ಚಿತ್ರಾಗಾರ

-
vitražas
ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿ

-
grafiti
ಗೀರು ಚಿತ್ರ

-
amatai
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು

-
mozaika
ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ

-
freska
ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರ

-
muziejus
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

-
pasirodymas
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
piešinys
ಚಿತ್ರ

-
eilėraštis
ಕವನ

-
skulptūra
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ

-
daina
ಹಾಡು

-
statula
ವಿಗ್ರಹ

-
akvarelė
ಜಲವರ್ಣ