ಹವಾಮಾನ     
Oras

-

barometras

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

debesis

ಮೋಡ

-

šaltis

ಚಳಿ

-

mėnulio pjautuvas

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

tamsa

ಕತ್ತಲು

-

sausra

ಬರ

-

žemė

ಭೂಮಿ

-

rūkas

ಮಂಜು

-

speigas

ಕಡು ಹಿಮ

-

slydi danga

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

karštis

ಶಾಖ

-

uraganas

ಚಂಡಮಾರುತ

-

varveklis

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

žaibas

ಮಿಂಚು

-

meteoras

ಉಲ್ಕೆ

-

mėnulis

ಚಂದ್ರ

-

vaivorykštė

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

lietaus lašas

ಮಳೆಹನಿ

-

sniegas

ಹಿಮ

-

snaigė

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

senis besmegenis

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

žvaigždė

ನಕ್ಷತ್ರ

-

audra

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

audros antplūdis

ಪ್ರವಾಹ

-

saulė

ಸೂರ್ಯ

-

saulės spindulys

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

saulėlydis

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometras

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

labai blogas oras

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

prieblanda

ನಸು ಬೆಳಕು

-

oras

ಹವಾಮಾನ

-

drėgnos sąlygos

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

vėjas

ಗಾಳಿ

-
barometras
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
debesis
ಮೋಡ

-
šaltis
ಚಳಿ

-
mėnulio pjautuvas
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
tamsa
ಕತ್ತಲು

-
sausra
ಬರ

-
žemė
ಭೂಮಿ

-
rūkas
ಮಂಜು

-
speigas
ಕಡು ಹಿಮ

-
slydi danga
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
karštis
ಶಾಖ

-
uraganas
ಚಂಡಮಾರುತ

-
varveklis
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
žaibas
ಮಿಂಚು

-
meteoras
ಉಲ್ಕೆ

-
mėnulis
ಚಂದ್ರ

-
vaivorykštė
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
lietaus lašas
ಮಳೆಹನಿ

-
sniegas
ಹಿಮ

-
snaigė
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
senis besmegenis
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
žvaigždė
ನಕ್ಷತ್ರ

-
audra
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
audros antplūdis
ಪ್ರವಾಹ

-
saulė
ಸೂರ್ಯ

-
saulės spindulys
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
saulėlydis
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometras
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
labai blogas oras
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
prieblanda
ನಸು ಬೆಳಕು

-
oras
ಹವಾಮಾನ

-
drėgnos sąlygos
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
vėjas
ಗಾಳಿ