ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Maži gyvūnai

-

skruzdėlė +

ಇರುವೆ

-

vabalas +

ಜೀರುಂಡೆ

-

paukštis +

ಪಕ್ಷಿ

-

paukščių narvelis +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

inkilas +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

kamanė +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

drugelis +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

vikšras +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

šimtakojis +

ಜರಿ

-

krabas +

ಏಡಿ

-

musė +

ನೊಣ

-

varlė +

ಕಪ್ಪೆ

-

auksinė žuvelė +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

žiogas +

ಮಿಡಿತೆ

-

jūrų kiaulytė +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

žiurkėnas +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

ežys +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

kolibris +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

iguana +

ಉಡ

-

vabzdys +

ಕೀಟ

-

medūza +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

kačiukas +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

boružė +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

driežas +

ಹಲ್ಲಿ

-

utėlė +

ಹೇನು

-

švilpikas +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

uodas +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

pelė +

ಇಲಿ

-

austrė +

ಸಿಂಪಿ

-

skorpionas +

ಚೇಳು

-

jūrų arkliukas +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

kriauklė +

ಚಿಪ್ಪು

-

krevetė +

ಸೀಗಡಿ

-

voras +

ಜೇಡ

-

voro tinklas +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

jūrų žvaigždė +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

vapsva +

ಕಣಜ

-
skruzdėlė
ಇರುವೆ

-
vabalas
ಜೀರುಂಡೆ

-
paukštis
ಪಕ್ಷಿ

-
paukščių narvelis
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
inkilas
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
kamanė
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
drugelis
ಚಿಟ್ಟೆ

-
vikšras
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
šimtakojis
ಜರಿ

-
krabas
ಏಡಿ

-
musė
ನೊಣ

-
varlė
ಕಪ್ಪೆ

-
auksinė žuvelė
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
žiogas
ಮಿಡಿತೆ

-
jūrų kiaulytė
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
žiurkėnas
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
ežys
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
kolibris
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
iguana
ಉಡ

-
vabzdys
ಕೀಟ

-
medūza
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
kačiukas
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
boružė
ಲೇಡಿಬಗ್

-
driežas
ಹಲ್ಲಿ

-
utėlė
ಹೇನು

-
švilpikas
ಮಾರ್ಮಟ್

-
uodas
ಸೊಳ್ಳೆ

-
pelė
ಇಲಿ

-
austrė
ಸಿಂಪಿ

-
skorpionas
ಚೇಳು

-
jūrų arkliukas
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
kriauklė
ಚಿಪ್ಪು

-
krevetė
ಸೀಗಡಿ

-
voras
ಜೇಡ

-
voro tinklas
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
jūrų žvaigždė
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
vapsva
ಕಣಜ