ಪ್ರಕೃತಿ     
Daba

-

arka +

ಕಮಾನು

-

klēts +

ಕಣಜ

-

līcis +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

pludmale +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

burbulis +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

ala +

ಗುಹೆ

-

saimniecība +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

uguns +

ಬೆಂಕಿ

-

pēdas nospiedums +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

zemeslode +

ಭೂಮಂಡಲ

-

raža +

ಕೊಯ್ಲು

-

siena ķīpas +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

ezers +

ಕೆರೆ

-

lapa +

ಎಲೆ

-

kalns +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

okeāns +

ಸಾಗರ

-

panorāma +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

klints +

ಬಂಡೆ

-

pavasaris +

ಚಿಲುಮೆ

-

purvs +

ಜೌಗು

-

koks +

ಮರ

-

koka stumbrs +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

ieleja +

ಕಣಿವೆ

-

skats +

ನೋಟ

-

ūdens strūkla +

ಜಲಧಾರೆ

-

ūdenskritums +

ಜಲಪಾತ

-

vilnis +

ಅಲೆ

-
arka
ಕಮಾನು

-
klēts
ಕಣಜ

-
līcis
ಕೊಲ್ಲಿ

-
pludmale
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
burbulis
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
ala
ಗುಹೆ

-
saimniecība
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
uguns
ಬೆಂಕಿ

-
pēdas nospiedums
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
zemeslode
ಭೂಮಂಡಲ

-
raža
ಕೊಯ್ಲು

-
siena ķīpas
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
ezers
ಕೆರೆ

-
lapa
ಎಲೆ

-
kalns
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
okeāns
ಸಾಗರ

-
panorāma
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
klints
ಬಂಡೆ

-
pavasaris
ಚಿಲುಮೆ

-
purvs
ಜೌಗು

-
koks
ಮರ

-
koka stumbrs
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
ieleja
ಕಣಿವೆ

-
skats
ನೋಟ

-
ūdens strūkla
ಜಲಧಾರೆ

-
ūdenskritums
ಜಲಪಾತ

-
vilnis
ಅಲೆ