ಸಸ್ಯಗಳು     
Augi

-

bambuss

ಬೊಂಬು

-

zieds

ಹೂವು

-

ziedu pušķis

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

zars

ರೆಂಬೆ

-

pumpurs

ಮೊಗ್ಗು

-

kaktuss

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

āboliņš

ಕ್ಲೋವರ್

-

čiekurs

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

rudzupuķe

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

krokuss

ಕ್ರೋಕಸ್

-

narcise

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

mārpuķīte

ಡೇಯ್ಸಿ

-

pienene

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

zieds

ಹೂವು

-

lapotne

ಎಲೆಗುಂಪು

-

grauds

ಕಾಳು

-

zāle

ಹುಲ್ಲು

-

augšana

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

hiacinte

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

mauriņš

ಹಸಲೆ

-

lilija

ಲಿಲ್ಲಿ

-

linsēklas

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

sēne

ಅಣಬೆ

-

olīvkoks

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

palma

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

atraitnīte

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

persiku koks

ಪೀಚ್ ಮರ

-

augs

ಗಿಡ

-

magone

ಗಸಗಸೆ

-

sakne

ಬೇರು

-

roze

ಗುಲಾಬಿ

-

sēkla

ಬೀಜ

-

sniegpulkstenīte

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

saulespuķe

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

ērkšķis

ಮುಳ್ಳು

-

stumbrs

ಕಾಂಡ

-

tulpe

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

ūdensroze

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

kvieši

ಗೋಧಿ

-
bambuss
ಬೊಂಬು

-
zieds
ಹೂವು

-
ziedu pušķis
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
zars
ರೆಂಬೆ

-
pumpurs
ಮೊಗ್ಗು

-
kaktuss
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
āboliņš
ಕ್ಲೋವರ್

-
čiekurs
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
rudzupuķe
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
krokuss
ಕ್ರೋಕಸ್

-
narcise
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
mārpuķīte
ಡೇಯ್ಸಿ

-
pienene
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
zieds
ಹೂವು

-
lapotne
ಎಲೆಗುಂಪು

-
grauds
ಕಾಳು

-
zāle
ಹುಲ್ಲು

-
augšana
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
hiacinte
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
mauriņš
ಹಸಲೆ

-
lilija
ಲಿಲ್ಲಿ

-
linsēklas
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
sēne
ಅಣಬೆ

-
olīvkoks
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
palma
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
atraitnīte
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
persiku koks
ಪೀಚ್ ಮರ

-
augs
ಗಿಡ

-
magone
ಗಸಗಸೆ

-
sakne
ಬೇರು

-
roze
ಗುಲಾಬಿ

-
sēkla
ಬೀಜ

-
sniegpulkstenīte
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
saulespuķe
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
ērkšķis
ಮುಳ್ಳು

-
stumbrs
ಕಾಂಡ

-
tulpe
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
ūdensroze
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
kvieši
ಗೋಧಿ