ಹವಾಮಾನ     
Laikapstākļi

-

barometrs +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

mākonis +

ಮೋಡ

-

aukstums +

ಚಳಿ

-

pusmēness +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

tumsa +

ಕತ್ತಲು

-

sausums +

ಬರ

-

zeme +

ಭೂಮಿ

-

migla +

ಮಂಜು

-

sals +

ಕಡು ಹಿಮ

-

sarma +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

karstums +

ಶಾಖ

-

viesuļvētra +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

lāsteka +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

zibens +

ಮಿಂಚು

-

meteors +

ಉಲ್ಕೆ

-

mēness +

ಚಂದ್ರ

-

varavīksne +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

lietuslāse +

ಮಳೆಹನಿ

-

sniegs +

ಹಿಮ

-

sniegpārsla +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

sniegavīrs +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

zvaigzne +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

vētra +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

vētra +

ಪ್ರವಾಹ

-

saule +

ಸೂರ್ಯ

-

saulesstars +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

saulriets +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

termometrs +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

negaiss +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

krēsla +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

laikapstākļi +

ಹವಾಮಾನ

-

mitri apstākļi +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

vējš +

ಗಾಳಿ

-
barometrs
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
mākonis
ಮೋಡ

-
aukstums
ಚಳಿ

-
pusmēness
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
tumsa
ಕತ್ತಲು

-
sausums
ಬರ

-
zeme
ಭೂಮಿ

-
migla
ಮಂಜು

-
sals
ಕಡು ಹಿಮ

-
sarma
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
karstums
ಶಾಖ

-
viesuļvētra
ಚಂಡಮಾರುತ

-
lāsteka
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
zibens
ಮಿಂಚು

-
meteors
ಉಲ್ಕೆ

-
mēness
ಚಂದ್ರ

-
varavīksne
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
lietuslāse
ಮಳೆಹನಿ

-
sniegs
ಹಿಮ

-
sniegpārsla
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
sniegavīrs
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
zvaigzne
ನಕ್ಷತ್ರ

-
vētra
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
vētra
ಪ್ರವಾಹ

-
saule
ಸೂರ್ಯ

-
saulesstars
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
saulriets
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
termometrs
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
negaiss
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
krēsla
ನಸು ಬೆಳಕು

-
laikapstākļi
ಹವಾಮಾನ

-
mitri apstākļi
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
vējš
ಗಾಳಿ