ಖರೀದಿ     
Iepirkšanās

-

beķereja +

ಬೇಕರಿ

-

svītrkods +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

grāmatnīca +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

kafejnīca +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

aptieka +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

ķīmiskā tīrītava +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

ziedu veikals +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

dāvana +

ಉಡುಗೊರೆ

-

tirgus +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

tirgus zāle +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

avīžu kiosks +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

aptieka +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

pasts +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

keramika +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

pārdošana +

ಮಾರಾಟ

-

veikals +

ಅಂಗಡಿ

-

iepirkšanās +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

iepirkumu maisiņš +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

iepirkumu grozs +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

iepirkumu rati +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

iepirkšanās tūre +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
beķereja
ಬೇಕರಿ

-
svītrkods
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
grāmatnīca
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
kafejnīca
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
aptieka
ಔಷಧಾಗಾರ

-
ķīmiskā tīrītava
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
ziedu veikals
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
dāvana
ಉಡುಗೊರೆ

-
tirgus
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
tirgus zāle
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
avīžu kiosks
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
aptieka
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
pasts
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
keramika
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
pārdošana
ಮಾರಾಟ

-
veikals
ಅಂಗಡಿ

-
iepirkšanās
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
iepirkumu maisiņš
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
iepirkumu grozs
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
iepirkumu rati
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
iepirkšanās tūre
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ