ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Mazie dzīvnieki

-

skudra +

ಇರುವೆ

-

vabole +

ಜೀರುಂಡೆ

-

putns +

ಪಕ್ಷಿ

-

putnubūris +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

putnu namiņš +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

kamene +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

tauriņš +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

kāpurs +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

simtkājis +

ಜರಿ

-

krabis +

ಏಡಿ

-

lidot +

ನೊಣ

-

varde +

ಕಪ್ಪೆ

-

zelta zivtiņa +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

sienāzis +

ಮಿಡಿತೆ

-

jūrascūciņa +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

kāmis +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

ezis +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

kolibri +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

iguāna +

ಉಡ

-

kukainis +

ಕೀಟ

-

medūza +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

kaķēns +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

mārīte +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

ķirzaka +

ಹಲ್ಲಿ

-

uts +

ಹೇನು

-

murkšķis +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

ods +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

pele +

ಇಲಿ

-

austere +

ಸಿಂಪಿ

-

skorpions +

ಚೇಳು

-

jūraszirdziņš +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

gliemežvāks +

ಚಿಪ್ಪು

-

garnele +

ಸೀಗಡಿ

-

zirneklis +

ಜೇಡ

-

zirnekļtīkls +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

jūraszvaigzne +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

lapsene +

ಕಣಜ

-
skudra
ಇರುವೆ

-
vabole
ಜೀರುಂಡೆ

-
putns
ಪಕ್ಷಿ

-
putnubūris
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
putnu namiņš
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
kamene
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
tauriņš
ಚಿಟ್ಟೆ

-
kāpurs
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
simtkājis
ಜರಿ

-
krabis
ಏಡಿ

-
lidot
ನೊಣ

-
varde
ಕಪ್ಪೆ

-
zelta zivtiņa
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
sienāzis
ಮಿಡಿತೆ

-
jūrascūciņa
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
kāmis
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
ezis
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
kolibri
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
iguāna
ಉಡ

-
kukainis
ಕೀಟ

-
medūza
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
kaķēns
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
mārīte
ಲೇಡಿಬಗ್

-
ķirzaka
ಹಲ್ಲಿ

-
uts
ಹೇನು

-
murkšķis
ಮಾರ್ಮಟ್

-
ods
ಸೊಳ್ಳೆ

-
pele
ಇಲಿ

-
austere
ಸಿಂಪಿ

-
skorpions
ಚೇಳು

-
jūraszirdziņš
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
gliemežvāks
ಚಿಪ್ಪು

-
garnele
ಸೀಗಡಿ

-
zirneklis
ಜೇಡ

-
zirnekļtīkls
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
jūraszvaigzne
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
lapsene
ಕಣಜ