ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Апстрактни поими

-

администрација
administraciJa
+

ಆಡಳಿತ

-

рекламирање
reklamiranje
+

ಜಾಹೀರಾತು

-

стрела
strela
+

ಬಾಣ

-

забрана
zabrana
+

ನಿಷೇಧ

-

кариера
kariera
+

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

центар
centar
+

ಕೇಂದ್ರ

-

избор
izbor
+

ಆಯ್ಕೆ

-

соработка
sorabotka
+

ಸಹಯೋಗ

-

боја
boJa
+

ಬಣ್ಣ

-

контакт
kontakt
+

ಸಂಪರ್ಕ

-

опасност
opasnost
+

ಅಪಾಯ

-

изјава на љубов
izJava na ljubov
+

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

пад
pad
+

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

дефиниција
definiciJa
+

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

разлика
razlika
+

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

тешкотија
teškotiJa
+

ಕಷ್ಟ

-

насока
nasoka
+

ದಿಕ್ಕು

-

откритие
otkritie
+

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

неред
nered
+

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

растојание
rastoJanie
+

ದೂರ

-

растојание
rastoJanie
+

ಅಂತರ

-

разновидност
raznovidnost
+

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

напор
napor
+

ಪ್ರಯಾಸ

-

истражување
istražuvanje
+

ಶೋಧನೆ

-

пад
pad
+

ಬೀಳು

-

сила
sila
+

ಶಕ್ತಿ

-

мирис
miris
+

ಸುವಾಸನೆ

-

слобода
sloboda
+

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

дух
duh
+

ಭೂತ

-

половина
polovina
+

ಅರ್ಧ

-

висина
visina
+

ಎತ್ತರ

-

помош
pomoš
+

ಸಹಾಯ

-

место за криење
mesto za krienje
+

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

татковина
tatkovina
+

ತಾಯ್ನಾಡು

-

хигиена
higiena
+

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

идеја
ideJa
+

ಆಲೋಚನೆ

-

илузија
iluziJa
+

ಭ್ರಮೆ

-

имагинација
imaginaciJa
+

ಕಲ್ಪನೆ

-

интелигенција
inteligenciJa
+

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

покана
pokana
+

ಆಹ್ವಾನ

-

правда
pravda
+

ನ್ಯಾಯ

-

светлина
svetlina
+

ಬೆಳಕು

-

изглед
izgled
+

ನೋಟ

-

загуба
zaguba
+

ನಷ್ಟ

-

зголемување
zgolemuvanje
+

ವರ್ಧನೆ

-

грешка
greška
+

ತಪ್ಪು

-

убиство
ubistvo
+

ಕೊಲೆ

-

нација
naciJa
+

ದೇಶ

-

новост
novost
+

ಹೊಸತನ

-

опција
opciJa
+

ಆಯ್ಕೆ

-

трпение
trpenie
+

ಸಹನೆ

-

планирање
planiranje
+

ಯೋಜನೆ

-

проблем
problem
+

ತೊಡಕು

-

заштита
zaštita
+

ರಕ್ಷಣೆ

-

одраз
odraz
+

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

република
republika
+

ಗಣತಂತ್ರ

-

ризик
rizik
+

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

безбедност
bezbednost
+

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

тајна
taJna
+

ಗುಟ್ಟು

-

пол
pol
+

ಲಿಂಗ

-

сенка
senka
+

ನೆರಳು

-

големина
golemina
+

ಗಾತ್ರ

-

солидарност
solidarnost
+

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

успех
uspeh
+

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

поддршка
poddrška
+

ಆಧಾರ

-

традиција
tradiciJa
+

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

тежина
težina
+

ತೂಕ

-
администрација
administraciJa
ಆಡಳಿತ

-
рекламирање
reklamiranje
ಜಾಹೀರಾತು

-
стрела
strela
ಬಾಣ

-
забрана
zabrana
ನಿಷೇಧ

-
кариера
kariera
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
центар
centar
ಕೇಂದ್ರ

-
избор
izbor
ಆಯ್ಕೆ

-
соработка
sorabotka
ಸಹಯೋಗ

-
боја
boJa
ಬಣ್ಣ

-
контакт
kontakt
ಸಂಪರ್ಕ

-
опасност
opasnost
ಅಪಾಯ

-
изјава на љубов
izJava na ljubov
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
пад
pad
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
дефиниција
definiciJa
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
разлика
razlika
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
тешкотија
teškotiJa
ಕಷ್ಟ

-
насока
nasoka
ದಿಕ್ಕು

-
откритие
otkritie
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
неред
nered
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
растојание
rastoJanie
ದೂರ

-
растојание
rastoJanie
ಅಂತರ

-
разновидност
raznovidnost
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
напор
napor
ಪ್ರಯಾಸ

-
истражување
istražuvanje
ಶೋಧನೆ

-
пад
pad
ಬೀಳು

-
сила
sila
ಶಕ್ತಿ

-
мирис
miris
ಸುವಾಸನೆ

-
слобода
sloboda
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
дух
duh
ಭೂತ

-
половина
polovina
ಅರ್ಧ

-
висина
visina
ಎತ್ತರ

-
помош
pomoš
ಸಹಾಯ

-
место за криење
mesto za krienje
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
татковина
tatkovina
ತಾಯ್ನಾಡು

-
хигиена
higiena
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
идеја
ideJa
ಆಲೋಚನೆ

-
илузија
iluziJa
ಭ್ರಮೆ

-
имагинација
imaginaciJa
ಕಲ್ಪನೆ

-
интелигенција
inteligenciJa
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
покана
pokana
ಆಹ್ವಾನ

-
правда
pravda
ನ್ಯಾಯ

-
светлина
svetlina
ಬೆಳಕು

-
изглед
izgled
ನೋಟ

-
загуба
zaguba
ನಷ್ಟ

-
зголемување
zgolemuvanje
ವರ್ಧನೆ

-
грешка
greška
ತಪ್ಪು

-
убиство
ubistvo
ಕೊಲೆ

-
нација
naciJa
ದೇಶ

-
новост
novost
ಹೊಸತನ

-
опција
opciJa
ಆಯ್ಕೆ

-
трпение
trpenie
ಸಹನೆ

-
планирање
planiranje
ಯೋಜನೆ

-
проблем
problem
ತೊಡಕು

-
заштита
zaštita
ರಕ್ಷಣೆ

-
одраз
odraz
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
република
republika
ಗಣತಂತ್ರ

-
ризик
rizik
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
безбедност
bezbednost
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
тајна
taJna
ಗುಟ್ಟು

-
пол
pol
ಲಿಂಗ

-
сенка
senka
ನೆರಳು

-
големина
golemina
ಗಾತ್ರ

-
солидарност
solidarnost
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
успех
uspeh
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
поддршка
poddrška
ಆಧಾರ

-
традиција
tradiciJa
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
тежина
težina
ತೂಕ