ಪ್ರಕೃತಿ     
निसर्ग

-

कंस
kansa
+

ಕಮಾನು

-

धान्याचे कोठार
dhān'yācē kōṭhāra
+

ಕಣಜ

-

एक झाड
ēka jhāḍa
+

ಕೊಲ್ಲಿ

-

समुद्रकिनारा
samudrakinārā
+

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

बुडबुडा
buḍabuḍā
+

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

गुहा
guhā
+

ಗುಹೆ

-

शेत
śēta
+

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

अग्नी
agnī
+

ಬೆಂಕಿ

-

पावलाचा ठसा
pāvalācā ṭhasā
+

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

पृथ्वीचा गोल
pr̥thvīcā gōla
+

ಭೂಮಂಡಲ

-

हंगामानंतर
haṅgāmānantara
+

ಕೊಯ್ಲು

-

गवत गाठी
gavata gāṭhī
+

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

सरोवर
sarōvara
+

ಕೆರೆ

-

पान
pāna
+

ಎಲೆ

-

पर्वताची रांग
parvatācī rāṅga
+

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

महासागर
mahāsāgara
+

ಸಾಗರ

-

विस्तीर्ण दृश्य
vistīrṇa dr̥śya
+

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

खडक
khaḍaka
+

ಬಂಡೆ

-

वसंत ऋतू
vasanta r̥tū
+

ಚಿಲುಮೆ

-

दलदलीचा प्रदेश
daladalīcā pradēśa
+

ಜೌಗು

-

झाड
jhāḍa
+

ಮರ

-

वृक्षाचे खोड
vr̥kṣācē khōḍa
+

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

दरी
darī
+

ಕಣಿವೆ

-

दृश्य
dr̥śya
+

ನೋಟ

-

जलप्रधार
jalapradhāra
+

ಜಲಧಾರೆ

-

धबधबा
dhabadhabā
+

ಜಲಪಾತ

-

लाट
lāṭa
+

ಅಲೆ

-
कंस
kansa
ಕಮಾನು

-
धान्याचे कोठार
dhān'yācē kōṭhāra
ಕಣಜ

-
एक झाड
ēka jhāḍa
ಕೊಲ್ಲಿ

-
समुद्रकिनारा
samudrakinārā
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
बुडबुडा
buḍabuḍā
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
गुहा
guhā
ಗುಹೆ

-
शेत
śēta
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
अग्नी
agnī
ಬೆಂಕಿ

-
पावलाचा ठसा
pāvalācā ṭhasā
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
पृथ्वीचा गोल
pr̥thvīcā gōla
ಭೂಮಂಡಲ

-
हंगामानंतर
haṅgāmānantara
ಕೊಯ್ಲು

-
गवत गाठी
gavata gāṭhī
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
सरोवर
sarōvara
ಕೆರೆ

-
पान
pāna
ಎಲೆ

-
पर्वताची रांग
parvatācī rāṅga
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
महासागर
mahāsāgara
ಸಾಗರ

-
विस्तीर्ण दृश्य
vistīrṇa dr̥śya
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
खडक
khaḍaka
ಬಂಡೆ

-
वसंत ऋतू
vasanta r̥tū
ಚಿಲುಮೆ

-
दलदलीचा प्रदेश
daladalīcā pradēśa
ಜೌಗು

-
झाड
jhāḍa
ಮರ

-
वृक्षाचे खोड
vr̥kṣācē khōḍa
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
दरी
darī
ಕಣಿವೆ

-
दृश्य
dr̥śya
ನೋಟ

-
जलप्रधार
jalapradhāra
ಜಲಧಾರೆ

-
धबधबा
dhabadhabā
ಜಲಪಾತ

-
लाट
lāṭa
ಅಲೆ