ಸಸ್ಯಗಳು     
Planten

-

de bamboe +

ಬೊಂಬು

-

de bloesem +

ಹೂವು

-

de boeket bloemen +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

de tak +

ರೆಂಬೆ

-

de kiem +

ಮೊಗ್ಗು

-

de cactus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

de klaver +

ಕ್ಲೋವರ್

-

de denneappel +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

de korenbloem +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

de krokus +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

de narcis +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

het madeliefje +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

de paardebloem +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

de bloem +

ಹೂವು

-

het blad +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

het graan +

ಕಾಳು

-

het gras +

ಹುಲ್ಲು

-

de groei +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

de hyacint +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

het gazon +

ಹಸಲೆ

-

de lelie +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

het lijnzaad +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

de paddestoel +

ಅಣಬೆ

-

de olijfboom +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

de palmboom +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

het viooltje +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

de perzikboom +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

de plant +

ಗಿಡ

-

de papaver +

ಗಸಗಸೆ

-

de wortel +

ಬೇರು

-

de roos +

ಗುಲಾಬಿ

-

het zaad +

ಬೀಜ

-

het sneeuwklokje +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

de zonnebloem +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

de doorn +

ಮುಳ್ಳು

-

de stam +

ಕಾಂಡ

-

de tulp +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

de waterlelie +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

de tarwe +

ಗೋಧಿ

-
de bamboe
ಬೊಂಬು

-
de bloesem
ಹೂವು

-
de boeket bloemen
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
de tak
ರೆಂಬೆ

-
de kiem
ಮೊಗ್ಗು

-
de cactus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
de klaver
ಕ್ಲೋವರ್

-
de denneappel
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
de korenbloem
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
de krokus
ಕ್ರೋಕಸ್

-
de narcis
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
het madeliefje
ಡೇಯ್ಸಿ

-
de paardebloem
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
de bloem
ಹೂವು

-
het blad
ಎಲೆಗುಂಪು

-
het graan
ಕಾಳು

-
het gras
ಹುಲ್ಲು

-
de groei
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
de hyacint
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
het gazon
ಹಸಲೆ

-
de lelie
ಲಿಲ್ಲಿ

-
het lijnzaad
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
de paddestoel
ಅಣಬೆ

-
de olijfboom
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
de palmboom
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
het viooltje
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
de perzikboom
ಪೀಚ್ ಮರ

-
de plant
ಗಿಡ

-
de papaver
ಗಸಗಸೆ

-
de wortel
ಬೇರು

-
de roos
ಗುಲಾಬಿ

-
het zaad
ಬೀಜ

-
het sneeuwklokje
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
de zonnebloem
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
de doorn
ಮುಳ್ಳು

-
de stam
ಕಾಂಡ

-
de tulp
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
de waterlelie
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
de tarwe
ಗೋಧಿ