ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstracte termen

-

de administratie +

ಆಡಳಿತ

-

de reclame +

ಜಾಹೀರಾತು

-

de pijl +

ಬಾಣ

-

het verbod +

ನಿಷೇಧ

-

de carrière +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

het midden +

ಕೇಂದ್ರ

-

de keuze +

ಆಯ್ಕೆ

-

de samenwerking +

ಸಹಯೋಗ

-

de kleur +

ಬಣ್ಣ

-

het contact +

ಸಂಪರ್ಕ

-

het gevaar +

ಅಪಾಯ

-

de verklaring van de liefde +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

de bouwval +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

de definitie +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

het verschil +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

de moeilijkheid +

ಕಷ್ಟ

-

de richting +

ದಿಕ್ಕು

-

de ontdekking +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

de aandoening +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

de afstand +

ದೂರ

-

de afstand +

ಅಂತರ

-

de diversiteit +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

de inspanning +

ಪ್ರಯಾಸ

-

de exploratie +

ಶೋಧನೆ

-

de val +

ಬೀಳು

-

de kracht +

ಶಕ್ತಿ

-

de geur +

ಸುವಾಸನೆ

-

de vrijheid +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

het spook +

ಭೂತ

-

de halve +

ಅರ್ಧ

-

de hoogte +

ಎತ್ತರ

-

de hulp +

ಸಹಾಯ

-

de schuilplaats +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

het vaderland +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

de hygiëne +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

het idee +

ಆಲೋಚನೆ

-

de illusie +

ಭ್ರಮೆ

-

de verbeelding +

ಕಲ್ಪನೆ

-

de intelligentie +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

de uitnodiging +

ಆಹ್ವಾನ

-

de rechtvaardigheid +

ನ್ಯಾಯ

-

het licht +

ಬೆಳಕು

-

het uiterlijk +

ನೋಟ

-

het verlies +

ನಷ್ಟ

-

de vergroting +

ವರ್ಧನೆ

-

de fout +

ತಪ್ಪು

-

de moord +

ಕೊಲೆ

-

de natie +

ದೇಶ

-

de nieuwigheid +

ಹೊಸತನ

-

de mogelijkheid +

ಆಯ್ಕೆ

-

het geduld +

ಸಹನೆ

-

de planning +

ಯೋಜನೆ

-

het probleem +

ತೊಡಕು

-

de bescherming +

ರಕ್ಷಣೆ

-

de reflectie +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

de republiek +

ಗಣತಂತ್ರ

-

het risico +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

de veiligheid +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

het geheim +

ಗುಟ್ಟು

-

het geslacht +

ಲಿಂಗ

-

de schaduw +

ನೆರಳು

-

de grootte +

ಗಾತ್ರ

-

de solidariteit +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

het succes +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

de ondersteuning +

ಆಧಾರ

-

de traditie +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

het gewicht +

ತೂಕ

-
de administratie
ಆಡಳಿತ

-
de reclame
ಜಾಹೀರಾತು

-
de pijl
ಬಾಣ

-
het verbod
ನಿಷೇಧ

-
de carrière
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
het midden
ಕೇಂದ್ರ

-
de keuze
ಆಯ್ಕೆ

-
de samenwerking
ಸಹಯೋಗ

-
de kleur
ಬಣ್ಣ

-
het contact
ಸಂಪರ್ಕ

-
het gevaar
ಅಪಾಯ

-
de verklaring van de liefde
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
de bouwval
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
de definitie
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
het verschil
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
de moeilijkheid
ಕಷ್ಟ

-
de richting
ದಿಕ್ಕು

-
de ontdekking
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
de aandoening
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
de afstand
ದೂರ

-
de afstand
ಅಂತರ

-
de diversiteit
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
de inspanning
ಪ್ರಯಾಸ

-
de exploratie
ಶೋಧನೆ

-
de val
ಬೀಳು

-
de kracht
ಶಕ್ತಿ

-
de geur
ಸುವಾಸನೆ

-
de vrijheid
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
het spook
ಭೂತ

-
de halve
ಅರ್ಧ

-
de hoogte
ಎತ್ತರ

-
de hulp
ಸಹಾಯ

-
de schuilplaats
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
het vaderland
ತಾಯ್ನಾಡು

-
de hygiëne
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
het idee
ಆಲೋಚನೆ

-
de illusie
ಭ್ರಮೆ

-
de verbeelding
ಕಲ್ಪನೆ

-
de intelligentie
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
de uitnodiging
ಆಹ್ವಾನ

-
de rechtvaardigheid
ನ್ಯಾಯ

-
het licht
ಬೆಳಕು

-
het uiterlijk
ನೋಟ

-
het verlies
ನಷ್ಟ

-
de vergroting
ವರ್ಧನೆ

-
de fout
ತಪ್ಪು

-
de moord
ಕೊಲೆ

-
de natie
ದೇಶ

-
de nieuwigheid
ಹೊಸತನ

-
de mogelijkheid
ಆಯ್ಕೆ

-
het geduld
ಸಹನೆ

-
de planning
ಯೋಜನೆ

-
het probleem
ತೊಡಕು

-
de bescherming
ರಕ್ಷಣೆ

-
de reflectie
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
de republiek
ಗಣತಂತ್ರ

-
het risico
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
de veiligheid
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
het geheim
ಗುಟ್ಟು

-
het geslacht
ಲಿಂಗ

-
de schaduw
ನೆರಳು

-
de grootte
ಗಾತ್ರ

-
de solidariteit
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
het succes
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
de ondersteuning
ಆಧಾರ

-
de traditie
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
het gewicht
ತೂಕ