ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materialen

-

de messing

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

het cement

ಸಿಮೆಂಟ್

-

de keramiek

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

de doek

ಅರಿವೆ

-

het stof

ಬಟ್ಟೆ

-

de katoen

ಹತ್ತಿ

-

het kristal

ಹರಳು

-

het vuil

ಕೊಳೆ

-

de lijm

ಗೋಂದು

-

het leer

ಚರ್ಮ

-

de metalen

ಲೋಹ

-

de olie

ಎಣ್ಣೆ

-

het poeder

ಹುಡಿ

-

het zout

ಉಪ್ಪು

-

het zand

ಮರಳು

-

het schroot

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

het zilver

ಬೆಳ್ಳಿ

-

de steen

ಕಲ್ಲು

-

het stro

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

de wol

ಉಣ್ಣೆ

-
de messing
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
het cement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
de keramiek
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
de doek
ಅರಿವೆ

-
het stof
ಬಟ್ಟೆ

-
de katoen
ಹತ್ತಿ

-
het kristal
ಹರಳು

-
het vuil
ಕೊಳೆ

-
de lijm
ಗೋಂದು

-
het leer
ಚರ್ಮ

-
de metalen
ಲೋಹ

-
de olie
ಎಣ್ಣೆ

-
het poeder
ಹುಡಿ

-
het zout
ಉಪ್ಪು

-
het zand
ಮರಳು

-
het schroot
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
het zilver
ಬೆಳ್ಳಿ

-
de steen
ಕಲ್ಲು

-
het stro
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
het hout
ಮರ

-
de wol
ಉಣ್ಣೆ