ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materialen

-

de messing +

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

het cement +

ಸಿಮೆಂಟ್

-

de keramiek +

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

de doek +

ಅರಿವೆ

-

het stof +

ಬಟ್ಟೆ

-

de katoen +

ಹತ್ತಿ

-

het kristal +

ಹರಳು

-

het vuil +

ಕೊಳೆ

-

de lijm +

ಗೋಂದು

-

het leer +

ಚರ್ಮ

-

de metalen +

ಲೋಹ

-

de olie +

ಎಣ್ಣೆ

-

het poeder +

ಹುಡಿ

-

het zout +

ಉಪ್ಪು

-

het zand +

ಮರಳು

-

het schroot +

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

het zilver +

ಬೆಳ್ಳಿ

-

de steen +

ಕಲ್ಲು

-

het stro +

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

het hout +

ಮರ

-

de wol +

ಉಣ್ಣೆ

-
de messing
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
het cement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
de keramiek
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
de doek
ಅರಿವೆ

-
het stof
ಬಟ್ಟೆ

-
de katoen
ಹತ್ತಿ

-
het kristal
ಹರಳು

-
het vuil
ಕೊಳೆ

-
de lijm
ಗೋಂದು

-
het leer
ಚರ್ಮ

-
de metalen
ಲೋಹ

-
de olie
ಎಣ್ಣೆ

-
het poeder
ಹುಡಿ

-
het zout
ಉಪ್ಪು

-
het zand
ಮರಳು

-
het schroot
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
het zilver
ಬೆಳ್ಳಿ

-
de steen
ಕಲ್ಲು

-
het stro
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
het hout
ಮರ

-
de wol
ಉಣ್ಣೆ