ಆರೋಗ್ಯ     
Gezondheid

-

de ambulance +

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಡಿ/ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

-

het verband +

ಅಂಗ/ಗಾಯ ಪಟ್ಟಿ

-

de geboorte +

ಜನನ

-

de bloeddruk +

ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

-

de lichaamsverzorging +

ದೇಹ ಪಾಲನೆ

-

de verkoudheid +

ನೆಗಡಿ

-

de crème +

ಲೇಪ

-

de kruk +

ಊರುಗೋಲು

-

het onderzoek +

ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

-

de uitputting +

ದಣಿವು

-

het gezichtsmasker +

ಮುಖದ ಮುಸುಕು

-

de ehbo-doos +

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

de genezing +

ಉಪಶಮನ

-

de gezondheid +

ಆರೋಗ್ಯ

-

het gehoortoestel +

ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ

-

het ziekenhuis +

ಆಸ್ಪತ್ರೆ

-

de injectie +

ಸೂಜಿಮದ್ದು

-

de letsel +

ಗಾಯ

-

de make-up +

ಪ್ರಸಾಧನ

-

de massage +

ಅಂಗ ಮರ್ದನ

-

het medicijn +

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-

het geneesmiddel +

ಔಷಧಿ

-

de mortel +

ಒರಳು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿ

-

de gebitsbeschermer +

ಬಾಯಿ ಕಾಪು

-

de nagelknipper +

ಉಗುರು ಕತ್ತರಿ

-

de overgewicht +

ಸ್ಥೂಲಕಾಯ

-

de operatie +

ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

-

de pijn +

ನೋವು

-

het parfum +

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ

-

de pil +

ಮಾತ್ರೆ

-

de zwangerschap +

ಬಸಿರು

-

het scheermes +

ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ

-

het scheren +

ಕ್ಷೌರ

-

de scheerkwast +

ಕ್ಷೌರದ ಬ್ರಷ್

-

de slaap +

ನಿದ್ರೆ

-

de roker +

ಧೂಮಪಾನಿ

-

het rookverbod +

ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ

-

het zonnecreme +

ಸೂರ್ಯ ಲೇಪ

-

het wattenstaafje +

ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ

-

de tandenborstel +

ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಷು

-

de tandpasta +

ದಂತ ಮಂಜನ

-

de tandenstoker +

ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ

-

het slachtoffer +

ಬಲಿಪಶು

-

de weegschaal +

ತಕ್ಕಡಿ

-

de rolstoel +

ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ

-
de ambulance
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಡಿ/ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

-
het verband
ಅಂಗ/ಗಾಯ ಪಟ್ಟಿ

-
de geboorte
ಜನನ

-
de bloeddruk
ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

-
de lichaamsverzorging
ದೇಹ ಪಾಲನೆ

-
de verkoudheid
ನೆಗಡಿ

-
de crème
ಲೇಪ

-
de kruk
ಊರುಗೋಲು

-
het onderzoek
ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

-
de uitputting
ದಣಿವು

-
het gezichtsmasker
ಮುಖದ ಮುಸುಕು

-
de ehbo-doos
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
de genezing
ಉಪಶಮನ

-
de gezondheid
ಆರೋಗ್ಯ

-
het gehoortoestel
ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ

-
het ziekenhuis
ಆಸ್ಪತ್ರೆ

-
de injectie
ಸೂಜಿಮದ್ದು

-
de letsel
ಗಾಯ

-
de make-up
ಪ್ರಸಾಧನ

-
de massage
ಅಂಗ ಮರ್ದನ

-
het medicijn
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-
het geneesmiddel
ಔಷಧಿ

-
de mortel
ಒರಳು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿ

-
de gebitsbeschermer
ಬಾಯಿ ಕಾಪು

-
de nagelknipper
ಉಗುರು ಕತ್ತರಿ

-
de overgewicht
ಸ್ಥೂಲಕಾಯ

-
de operatie
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

-
de pijn
ನೋವು

-
het parfum
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ

-
de pil
ಮಾತ್ರೆ

-
de zwangerschap
ಬಸಿರು

-
het scheermes
ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ

-
het scheren
ಕ್ಷೌರ

-
de scheerkwast
ಕ್ಷೌರದ ಬ್ರಷ್

-
de slaap
ನಿದ್ರೆ

-
de roker
ಧೂಮಪಾನಿ

-
het rookverbod
ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ

-
het zonnecreme
ಸೂರ್ಯ ಲೇಪ

-
het wattenstaafje
ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ

-
de tandenborstel
ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಷು

-
de tandpasta
ದಂತ ಮಂಜನ

-
de tandenstoker
ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ

-
het slachtoffer
ಬಲಿಪಶು

-
de weegschaal
ತಕ್ಕಡಿ

-
de rolstoel
ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ