ನಗರ     
Stad

-

de luchthaven

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-

het woonhuis

ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-

de bank

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

de grote stad

ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-

het fietspad

ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-

de haven

ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-

de hoofdstad

ರಾಜಧಾನಿ

-

de klokkenspel

ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-

de begraafplaats

ಸ್ಮಶಾನ

-

de bioscoop

ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-

de stad

ನಗರ

-

de plattegrond

ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-

de misdaad

ಅಪರಾಧ

-

de demonstratie

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

de beurs

ಜಾತ್ರೆ

-

de brandweer

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-

de fontein

ಕಾರಂಜಿ

-

de haven

ಬಂದರು

-

het hotel

ವಸತಿಗೃಹ

-

de brandkraan

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-

het oriëntatiepunt

ಹೆಗ್ಗುರುತು

-

de brievenbus

ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

de omgeving

ನೆರೆಹೊರೆ

-

het neonlicht

ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-

de nachtclub

ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-

de oude stad

ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-

de opera

ಗೀತನಾಟಕ

-

het park

ಉದ್ಯಾನವನ

-

de parkbank

ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-

de parkeerplaats

ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-

de telefooncel

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-

de postcode

ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-

de gevangenis

ಸೆರೆಮನೆ

-

het cafe

ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-

de bezienswaardigheden

ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-

de skyline

ದಿಗಂತ

-

de straatlamp

ಬೀದಿ ದೀಪ

-

het vvv-kantoor

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-

de toren

ಗೋಪುರ

-

de tunnel

ಸುರಂಗ

-

het voertuig

ವಾಹನ

-

het dorp

ಹಳ್ಳಿ

-

de watertoren

ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ

-
de luchthaven
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-
het woonhuis
ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-
de bank
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
de grote stad
ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-
het fietspad
ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-
de haven
ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-
de hoofdstad
ರಾಜಧಾನಿ

-
de klokkenspel
ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-
de begraafplaats
ಸ್ಮಶಾನ

-
de bioscoop
ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-
de stad
ನಗರ

-
de plattegrond
ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-
de misdaad
ಅಪರಾಧ

-
de demonstratie
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
de beurs
ಜಾತ್ರೆ

-
de brandweer
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-
de fontein
ಕಾರಂಜಿ

-
het afval
ಕಸ

-
de haven
ಬಂದರು

-
het hotel
ವಸತಿಗೃಹ

-
de brandkraan
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-
het oriëntatiepunt
ಹೆಗ್ಗುರುತು

-
de brievenbus
ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
de omgeving
ನೆರೆಹೊರೆ

-
het neonlicht
ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-
de nachtclub
ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-
de oude stad
ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-
de opera
ಗೀತನಾಟಕ

-
het park
ಉದ್ಯಾನವನ

-
de parkbank
ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-
de parkeerplaats
ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-
de telefooncel
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-
de postcode
ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-
de gevangenis
ಸೆರೆಮನೆ

-
het cafe
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-
de bezienswaardigheden
ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-
de skyline
ದಿಗಂತ

-
de straatlamp
ಬೀದಿ ದೀಪ

-
het vvv-kantoor
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-
de toren
ಗೋಪುರ

-
de tunnel
ಸುರಂಗ

-
het voertuig
ವಾಹನ

-
het dorp
ಹಳ್ಳಿ

-
de watertoren
ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ