ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Architectuur

-

de architectuur +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

de arena +

ಅಖಾಡ

-

de stal +

ಕಣಜ

-

de barok +

ಬಾರೋಕ್

-

de blokje +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

het bakstenen huis +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

de brug +

ಸೇತುವೆ

-

het gebouw +

ಕಟ್ಟಡ

-

het kasteel +

ಕೋಟೆ

-

de kathedraal +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

de kolom +

ಕಂಬ

-

de bouwplaats +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

de koepel +

ಗುಮ್ಮಟ

-

de gevel +

ಮುಖಭಾಗ

-

het voetbalstadion +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

het fort +

ದುರ್ಗ

-

de gevel +

ಚಂದಾಯ

-

de poort +

ದ್ವಾರ

-

het vakwerkhuis +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

de vuurtoren +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

het monument +

ಸ್ಮಾರಕ

-

de moskee +

ಮಸೀದಿ

-

de obelisk +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

het kantoorgebouw +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

het dak +

ತಾರಸಿ

-

de ruïne +

ಅವಶೇಷ

-

het schavot +

ಸಾರುವೆ

-

de wolkenkrabber +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

de hangbrug +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

de tegel +

ಹೆಂಚು

-
de architectuur
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
de arena
ಅಖಾಡ

-
de stal
ಕಣಜ

-
de barok
ಬಾರೋಕ್

-
de blokje
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
het bakstenen huis
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
de brug
ಸೇತುವೆ

-
het gebouw
ಕಟ್ಟಡ

-
het kasteel
ಕೋಟೆ

-
de kathedraal
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
de kolom
ಕಂಬ

-
de bouwplaats
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
de koepel
ಗುಮ್ಮಟ

-
de gevel
ಮುಖಭಾಗ

-
het voetbalstadion
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
het fort
ದುರ್ಗ

-
de gevel
ಚಂದಾಯ

-
de poort
ದ್ವಾರ

-
het vakwerkhuis
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
de vuurtoren
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
het monument
ಸ್ಮಾರಕ

-
de moskee
ಮಸೀದಿ

-
de obelisk
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
het kantoorgebouw
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
het dak
ತಾರಸಿ

-
de ruïne
ಅವಶೇಷ

-
het schavot
ಸಾರುವೆ

-
de wolkenkrabber
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
de hangbrug
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
de tegel
ಹೆಂಚು