ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Grote dieren

-

de alligator

ಮೊಸಳೆ

-

het gewei

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

de baviaan

ಬಬೂನ್

-

de beer

ಕರಡಿ

-

de buffel

ಎಮ್ಮೆ

-

de kameel

ಒಂಟೆ

-

de jachtluipaard

ಚಿರತೆ

-

de koe

ಹಸು

-

de krokodil

ಮೊಸಳೆ

-

de dinosaurus

ಡೈನೋಸಾರ್

-

de ezel

ಕತ್ತೆ

-

de draak

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

de olifant

ಆನೆ

-

de giraffe

ಜಿರಾಫೆ

-

de gorilla

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

het nijlpaard

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

het paard

ಕುದುರೆ

-

de kangoeroe

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

de luipaard

ಚಿರತೆ

-

de leeuw

ಸಿಂಹ

-

de lama

ಲಾಮ

-

de lynx

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

het monster

ರಾಕ್ಷಸ

-

de eland

ಮೂಸ್

-

de struisvogel

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

de panda

ಪ್ಯಾಂಡ

-

het varken

ಹಂದಿ

-

de ijsbeer

ಹಿಮಕರಡಿ

-

de puma

ಪೂಮಾ

-

de neushoorn

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

het hert

ಕಡವೆ

-

de tijger

ಹುಲಿ

-

de walrus

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

het wilde paard

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

de zebra

ಝೀಬ್ರಾ

-
de alligator
ಮೊಸಳೆ

-
het gewei
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
de baviaan
ಬಬೂನ್

-
de beer
ಕರಡಿ

-
de buffel
ಎಮ್ಮೆ

-
de kameel
ಒಂಟೆ

-
de jachtluipaard
ಚಿರತೆ

-
de koe
ಹಸು

-
de krokodil
ಮೊಸಳೆ

-
de dinosaurus
ಡೈನೋಸಾರ್

-
de ezel
ಕತ್ತೆ

-
de draak
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
de olifant
ಆನೆ

-
de giraffe
ಜಿರಾಫೆ

-
de gorilla
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
het nijlpaard
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
het paard
ಕುದುರೆ

-
de kangoeroe
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
de luipaard
ಚಿರತೆ

-
de leeuw
ಸಿಂಹ

-
de lama
ಲಾಮ

-
de lynx
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
het monster
ರಾಕ್ಷಸ

-
de eland
ಮೂಸ್

-
de struisvogel
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
de panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
het varken
ಹಂದಿ

-
de ijsbeer
ಹಿಮಕರಡಿ

-
de puma
ಪೂಮಾ

-
de neushoorn
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
het hert
ಕಡವೆ

-
de tijger
ಹುಲಿ

-
de walrus
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
het wilde paard
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
de zebra
ಝೀಬ್ರಾ