ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Grote dieren

-

de alligator +

ಮೊಸಳೆ

-

het gewei +

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

de baviaan +

ಬಬೂನ್

-

de beer +

ಕರಡಿ

-

de buffel +

ಎಮ್ಮೆ

-

de kameel +

ಒಂಟೆ

-

de jachtluipaard +

ಚಿರತೆ

-

de koe +

ಹಸು

-

de krokodil +

ಮೊಸಳೆ

-

de dinosaurus +

ಡೈನೋಸಾರ್

-

de ezel +

ಕತ್ತೆ

-

de draak +

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

de olifant +

ಆನೆ

-

de giraffe +

ಜಿರಾಫೆ

-

de gorilla +

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

het nijlpaard +

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

het paard +

ಕುದುರೆ

-

de kangoeroe +

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

de luipaard +

ಚಿರತೆ

-

de leeuw +

ಸಿಂಹ

-

de lama +

ಲಾಮ

-

de lynx +

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

het monster +

ರಾಕ್ಷಸ

-

de eland +

ಮೂಸ್

-

de struisvogel +

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

de panda +

ಪ್ಯಾಂಡ

-

het varken +

ಹಂದಿ

-

de ijsbeer +

ಹಿಮಕರಡಿ

-

de puma +

ಪೂಮಾ

-

de neushoorn +

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

het hert +

ಕಡವೆ

-

de tijger +

ಹುಲಿ

-

de walrus +

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

het wilde paard +

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

de zebra +

ಝೀಬ್ರಾ

-
de alligator
ಮೊಸಳೆ

-
het gewei
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
de baviaan
ಬಬೂನ್

-
de beer
ಕರಡಿ

-
de buffel
ಎಮ್ಮೆ

-
de kameel
ಒಂಟೆ

-
de jachtluipaard
ಚಿರತೆ

-
de koe
ಹಸು

-
de krokodil
ಮೊಸಳೆ

-
de dinosaurus
ಡೈನೋಸಾರ್

-
de ezel
ಕತ್ತೆ

-
de draak
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
de olifant
ಆನೆ

-
de giraffe
ಜಿರಾಫೆ

-
de gorilla
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
het nijlpaard
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
het paard
ಕುದುರೆ

-
de kangoeroe
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
de luipaard
ಚಿರತೆ

-
de leeuw
ಸಿಂಹ

-
de lama
ಲಾಮ

-
de lynx
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
het monster
ರಾಕ್ಷಸ

-
de eland
ಮೂಸ್

-
de struisvogel
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
de panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
het varken
ಹಂದಿ

-
de ijsbeer
ಹಿಮಕರಡಿ

-
de puma
ಪೂಮಾ

-
de neushoorn
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
het hert
ಕಡವೆ

-
de tijger
ಹುಲಿ

-
de walrus
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
het wilde paard
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
de zebra
ಝೀಬ್ರಾ