ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Kleine dieren

-

de mier +

ಇರುವೆ

-

de kever +

ಜೀರುಂಡೆ

-

de vogel +

ಪಕ್ಷಿ

-

de vogelkooi +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

het vogelhuisje +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

de hommel +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

de vlinder +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

de rups +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

de duizendpoot +

ಜರಿ

-

de krab +

ಏಡಿ

-

de vlieg +

ನೊಣ

-

de kikker +

ಕಪ್ಪೆ

-

de goudvis +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

de sprinkhaan +

ಮಿಡಿತೆ

-

de cavia +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

de hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

de egel +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

de kolibrie +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

de leguaan +

ಉಡ

-

de insect +

ಕೀಟ

-

de kwal +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

het kitten +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

het lieveheersbeestje +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

de hagedis +

ಹಲ್ಲಿ

-

de luis +

ಹೇನು

-

de marmot +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

de mug +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

de muis +

ಇಲಿ

-

de oester +

ಸಿಂಪಿ

-

de schorpioen +

ಚೇಳು

-

het zeepaardje +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

de schelp +

ಚಿಪ್ಪು

-

de garnalen +

ಸೀಗಡಿ

-

de spin +

ಜೇಡ

-

het spinnenweb +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

de zeester +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

de wesp +

ಕಣಜ

-
de mier
ಇರುವೆ

-
de kever
ಜೀರುಂಡೆ

-
de vogel
ಪಕ್ಷಿ

-
de vogelkooi
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
het vogelhuisje
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
de hommel
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
de vlinder
ಚಿಟ್ಟೆ

-
de rups
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
de duizendpoot
ಜರಿ

-
de krab
ಏಡಿ

-
de vlieg
ನೊಣ

-
de kikker
ಕಪ್ಪೆ

-
de goudvis
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
de sprinkhaan
ಮಿಡಿತೆ

-
de cavia
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
de hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
de egel
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
de kolibrie
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
de leguaan
ಉಡ

-
de insect
ಕೀಟ

-
de kwal
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
het kitten
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
het lieveheersbeestje
ಲೇಡಿಬಗ್

-
de hagedis
ಹಲ್ಲಿ

-
de luis
ಹೇನು

-
de marmot
ಮಾರ್ಮಟ್

-
de mug
ಸೊಳ್ಳೆ

-
de muis
ಇಲಿ

-
de oester
ಸಿಂಪಿ

-
de schorpioen
ಚೇಳು

-
het zeepaardje
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
de schelp
ಚಿಪ್ಪು

-
de garnalen
ಸೀಗಡಿ

-
de spin
ಜೇಡ

-
het spinnenweb
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
de zeester
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
de wesp
ಕಣಜ