ಸಸ್ಯಗಳು     
Planter

-

ein bambus +

ಬೊಂಬು

-

ei bløming +

ಹೂವು

-

ein blomsterbukett +

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

ei grein +

ರೆಂಬೆ

-

ein knopp +

ಮೊಗ್ಗು

-

ein kaktus +

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

ein kløver +

ಕ್ಲೋವರ್

-

ei kongle +

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

ein kornblome +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

ein krokus +

ಕ್ರೋಕಸ್

-

ei påskelilje +

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

ein prestekrage +

ಡೇಯ್ಸಿ

-

ei løvetann +

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

ein blome +

ಹೂವು

-

eit lauv +

ಎಲೆಗುಂಪು

-

eit korn +

ಕಾಳು

-

eit gras +

ಹುಲ್ಲು

-

ein vekst +

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

ein hyasint +

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

ein plen +

ಹಸಲೆ

-

ei lilje +

ಲಿಲ್ಲಿ

-

eit linfrø +

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

ein sopp +

ಅಣಬೆ

-

eit oliventre +

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

ein palme +

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

ein stemorsblome +

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

eit ferskentre +

ಪೀಚ್ ಮರ

-

ei plante +

ಗಿಡ

-

ein valmue +

ಗಸಗಸೆ

-

ei rot +

ಬೇರು

-

ei rose +

ಗುಲಾಬಿ

-

eit frø +

ಬೀಜ

-

ei snøklokke +

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

ei solsikke +

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

ein torn +

ಮುಳ್ಳು

-

ein stamme +

ಕಾಂಡ

-

ein tulipan +

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

ei vasslilje +

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

ein kveite +

ಗೋಧಿ

-
ein bambus
ಬೊಂಬು

-
ei bløming
ಹೂವು

-
ein blomsterbukett
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
ei grein
ರೆಂಬೆ

-
ein knopp
ಮೊಗ್ಗು

-
ein kaktus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
ein kløver
ಕ್ಲೋವರ್

-
ei kongle
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
ein kornblome
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
ein krokus
ಕ್ರೋಕಸ್

-
ei påskelilje
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
ein prestekrage
ಡೇಯ್ಸಿ

-
ei løvetann
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
ein blome
ಹೂವು

-
eit lauv
ಎಲೆಗುಂಪು

-
eit korn
ಕಾಳು

-
eit gras
ಹುಲ್ಲು

-
ein vekst
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
ein hyasint
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
ein plen
ಹಸಲೆ

-
ei lilje
ಲಿಲ್ಲಿ

-
eit linfrø
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
ein sopp
ಅಣಬೆ

-
eit oliventre
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
ein palme
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
ein stemorsblome
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
eit ferskentre
ಪೀಚ್ ಮರ

-
ei plante
ಗಿಡ

-
ein valmue
ಗಸಗಸೆ

-
ei rot
ಬೇರು

-
ei rose
ಗುಲಾಬಿ

-
eit frø
ಬೀಜ

-
ei snøklokke
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
ei solsikke
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
ein torn
ಮುಳ್ಳು

-
ein stamme
ಕಾಂಡ

-
ein tulipan
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
ei vasslilje
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
ein kveite
ಗೋಧಿ