ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstrakte omgrep

-

ei forvalting

ಆಡಳಿತ

-

ein reklame

ಜಾಹೀರಾತು

-

ei pil

ಬಾಣ

-

eit forbod

ನಿಷೇಧ

-

ein karriere

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

eit sentrum

ಕೇಂದ್ರ

-

eit val

ಆಯ್ಕೆ

-

eit samarbeid

ಸಹಯೋಗ

-

ei farge

ಬಣ್ಣ

-

ein kontakt

ಸಂಪರ್ಕ

-

ein fare

ಅಪಾಯ

-

ei kjærleikserklæring

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

ein nedgang

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

ein definisjon

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

ein skilnad

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

ein vanske

ಕಷ್ಟ

-

ei retning

ದಿಕ್ಕು

-

ei oppdaging

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

ein uorden

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

det fjerne

ದೂರ

-

ein avstand

ಅಂತರ

-

eit mangfald

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

ein innsats

ಪ್ರಯಾಸ

-

ei utforsking

ಶೋಧನೆ

-

eit fall

ಬೀಳು

-

ei kraft

ಶಕ್ತಿ

-

ei lukt

ಸುವಾಸನೆ

-

ein fridom

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

ein halvpart

ಅರ್ಧ

-

ei høgd

ಎತ್ತರ

-

ei hjelp

ಸಹಾಯ

-

ein gøymestad

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

eit heimland

ತಾಯ್ನಾಡು

-

ein hygiene

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

ein ide

ಆಲೋಚನೆ

-

ein illusjon

ಭ್ರಮೆ

-

ein fantasi

ಕಲ್ಪನೆ

-

ein intelligens

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

ein invitasjon

ಆಹ್ವಾನ

-

eit rettsvesen

ನ್ಯಾಯ

-

eit lys

ಬೆಳಕು

-

eit blikk

ನೋಟ

-

eit tap

ನಷ್ಟ

-

ei forstørring

ವರ್ಧನೆ

-

ein feil

ತಪ್ಪು

-

eit drap

ಕೊಲೆ

-

ein nasjon

ದೇಶ

-

ei nyheit

ಹೊಸತನ

-

eit alternativ

ಆಯ್ಕೆ

-

eit tolmod

ಸಹನೆ

-

ei planlegging

ಯೋಜನೆ

-

eit problem

ತೊಡಕು

-

eit vern

ರಕ್ಷಣೆ

-

ei spegling

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

ein republikk

ಗಣತಂತ್ರ

-

ein risiko

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

ein tryggleik

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

ein løyndom

ಗುಟ್ಟು

-

eit kjønn

ಲಿಂಗ

-

ein skugge

ನೆರಳು

-

ein storleik

ಗಾತ್ರ

-

ein solidaritet

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

ein suksess

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

ein stønad

ಆಧಾರ

-

ein tradisjon

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

ei vekt

ತೂಕ

-
ei forvalting
ಆಡಳಿತ

-
ein reklame
ಜಾಹೀರಾತು

-
ei pil
ಬಾಣ

-
eit forbod
ನಿಷೇಧ

-
ein karriere
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
eit sentrum
ಕೇಂದ್ರ

-
eit val
ಆಯ್ಕೆ

-
eit samarbeid
ಸಹಯೋಗ

-
ei farge
ಬಣ್ಣ

-
ein kontakt
ಸಂಪರ್ಕ

-
ein fare
ಅಪಾಯ

-
ei kjærleikserklæring
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
ein nedgang
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
ein definisjon
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
ein skilnad
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
ein vanske
ಕಷ್ಟ

-
ei retning
ದಿಕ್ಕು

-
ei oppdaging
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
ein uorden
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
det fjerne
ದೂರ

-
ein avstand
ಅಂತರ

-
eit mangfald
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
ein innsats
ಪ್ರಯಾಸ

-
ei utforsking
ಶೋಧನೆ

-
eit fall
ಬೀಳು

-
ei kraft
ಶಕ್ತಿ

-
ei lukt
ಸುವಾಸನೆ

-
ein fridom
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
eit skrømt, eit spøkelse
ಭೂತ

-
ein halvpart
ಅರ್ಧ

-
ei høgd
ಎತ್ತರ

-
ei hjelp
ಸಹಾಯ

-
ein gøymestad
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
eit heimland
ತಾಯ್ನಾಡು

-
ein hygiene
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
ein ide
ಆಲೋಚನೆ

-
ein illusjon
ಭ್ರಮೆ

-
ein fantasi
ಕಲ್ಪನೆ

-
ein intelligens
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
ein invitasjon
ಆಹ್ವಾನ

-
eit rettsvesen
ನ್ಯಾಯ

-
eit lys
ಬೆಳಕು

-
eit blikk
ನೋಟ

-
eit tap
ನಷ್ಟ

-
ei forstørring
ವರ್ಧನೆ

-
ein feil
ತಪ್ಪು

-
eit drap
ಕೊಲೆ

-
ein nasjon
ದೇಶ

-
ei nyheit
ಹೊಸತನ

-
eit alternativ
ಆಯ್ಕೆ

-
eit tolmod
ಸಹನೆ

-
ei planlegging
ಯೋಜನೆ

-
eit problem
ತೊಡಕು

-
eit vern
ರಕ್ಷಣೆ

-
ei spegling
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
ein republikk
ಗಣತಂತ್ರ

-
ein risiko
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
ein tryggleik
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
ein løyndom
ಗುಟ್ಟು

-
eit kjønn
ಲಿಂಗ

-
ein skugge
ನೆರಳು

-
ein storleik
ಗಾತ್ರ

-
ein solidaritet
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
ein suksess
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
ein stønad
ಆಧಾರ

-
ein tradisjon
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
ei vekt
ತೂಕ