ಖರೀದಿ     
Handling

-

eit bakeri +

ಬೇಕರಿ

-

ein strekkode +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

ein bokhandel +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

ein kafé +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

eit apotek +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

eit renseri +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

ein blomsterbutikk +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

ei gåve +

ಉಡುಗೊರೆ

-

ein marknad +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

ein marknadshall +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

ein aviskiosk +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

eit apotek +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

eit postkontor +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

eit pottemakeri +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

eit sal +

ಮಾರಾಟ

-

ein butikk +

ಅಂಗಡಿ

-

eit innkjøp +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

ein handlepose +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

ei handlekorg +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

ei handlevogn +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

ein handletur +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
eit bakeri
ಬೇಕರಿ

-
ein strekkode
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
ein bokhandel
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
ein kafé
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
eit apotek
ಔಷಧಾಗಾರ

-
eit renseri
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
ein blomsterbutikk
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
ei gåve
ಉಡುಗೊರೆ

-
ein marknad
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
ein marknadshall
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
ein aviskiosk
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
eit apotek
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
eit postkontor
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
eit pottemakeri
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
eit sal
ಮಾರಾಟ

-
ein butikk
ಅಂಗಡಿ

-
eit innkjøp
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
ein handlepose
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
ei handlekorg
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
ei handlevogn
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
ein handletur
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ