ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Arkitektur

-

ein arkitektur +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

ein arena +

ಅಖಾಡ

-

ein låve +

ಕಣಜ

-

ein barokk +

ಬಾರೋಕ್

-

ein murstein +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

eit murhus +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

ei bru +

ಸೇತುವೆ

-

ein bygning +

ಕಟ್ಟಡ

-

eit slott +

ಕೋಟೆ

-

ein katedral +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

ei søyle +

ಕಂಬ

-

ein byggjeplass +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

ein kuppel +

ಗುಮ್ಮಟ

-

ein fasade +

ಮುಖಭಾಗ

-

ein fotballstadion +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

ei borg +

ದುರ್ಗ

-

ein gavl +

ಚಂದಾಯ

-

ein port +

ದ್ವಾರ

-

eit bindingsverkhus +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

eit fyrtårn +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

eit monument +

ಸ್ಮಾರಕ

-

ein moské +

ಮಸೀದಿ

-

ein obelisk +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

eit kontorbygg +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

eit tak +

ತಾರಸಿ

-

ein ruin +

ಅವಶೇಷ

-

eit stillas +

ಸಾರುವೆ

-

ein skyskrapar +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

ei hengebru +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

ei flis +

ಹೆಂಚು

-
ein arkitektur
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
ein arena
ಅಖಾಡ

-
ein låve
ಕಣಜ

-
ein barokk
ಬಾರೋಕ್

-
ein murstein
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
eit murhus
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
ei bru
ಸೇತುವೆ

-
ein bygning
ಕಟ್ಟಡ

-
eit slott
ಕೋಟೆ

-
ein katedral
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
ei søyle
ಕಂಬ

-
ein byggjeplass
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
ein kuppel
ಗುಮ್ಮಟ

-
ein fasade
ಮುಖಭಾಗ

-
ein fotballstadion
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
ei borg
ದುರ್ಗ

-
ein gavl
ಚಂದಾಯ

-
ein port
ದ್ವಾರ

-
eit bindingsverkhus
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
eit fyrtårn
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
eit monument
ಸ್ಮಾರಕ

-
ein moské
ಮಸೀದಿ

-
ein obelisk
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
eit kontorbygg
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
eit tak
ತಾರಸಿ

-
ein ruin
ಅವಶೇಷ

-
eit stillas
ಸಾರುವೆ

-
ein skyskrapar
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
ei hengebru
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
ei flis
ಹೆಂಚು