ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Store dyr

-

ein alligator +

ಮೊಸಳೆ

-

eit gevir +

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

ein bavian +

ಬಬೂನ್

-

ein bjørn +

ಕರಡಿ

-

ein bøffel +

ಎಮ್ಮೆ

-

ein kamel +

ಒಂಟೆ

-

ein gepard +

ಚಿರತೆ

-

ei ku +

ಹಸು

-

ein krokodille +

ಮೊಸಳೆ

-

ein dinosaur +

ಡೈನೋಸಾರ್

-

eit esel +

ಕತ್ತೆ

-

ein drake +

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

ein elefant +

ಆನೆ

-

ein giraff +

ಜಿರಾಫೆ

-

ein gorilla +

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

ein flodhest +

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

ein hest +

ಕುದುರೆ

-

ein kenguru +

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

ein leopard +

ಚಿರತೆ

-

ei løve +

ಸಿಂಹ

-

ein lama +

ಲಾಮ

-

ei gaupe +

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

eit monster +

ರಾಕ್ಷಸ

-

ein elg +

ಮೂಸ್

-

ein struts +

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

ein panda +

ಪ್ಯಾಂಡ

-

ein gris +

ಹಂದಿ

-

ein isbjørn +

ಹಿಮಕರಡಿ

-

ein puma +

ಪೂಮಾ

-

eit nashorn +

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

ein hjort +

ಕಡವೆ

-

ein tiger +

ಹುಲಿ

-

ein kvalross +

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

ein villhest +

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

ein sebra +

ಝೀಬ್ರಾ

-
ein alligator
ಮೊಸಳೆ

-
eit gevir
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
ein bavian
ಬಬೂನ್

-
ein bjørn
ಕರಡಿ

-
ein bøffel
ಎಮ್ಮೆ

-
ein kamel
ಒಂಟೆ

-
ein gepard
ಚಿರತೆ

-
ei ku
ಹಸು

-
ein krokodille
ಮೊಸಳೆ

-
ein dinosaur
ಡೈನೋಸಾರ್

-
eit esel
ಕತ್ತೆ

-
ein drake
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
ein elefant
ಆನೆ

-
ein giraff
ಜಿರಾಫೆ

-
ein gorilla
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
ein flodhest
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
ein hest
ಕುದುರೆ

-
ein kenguru
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
ein leopard
ಚಿರತೆ

-
ei løve
ಸಿಂಹ

-
ein lama
ಲಾಮ

-
ei gaupe
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
eit monster
ರಾಕ್ಷಸ

-
ein elg
ಮೂಸ್

-
ein struts
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
ein panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
ein gris
ಹಂದಿ

-
ein isbjørn
ಹಿಮಕರಡಿ

-
ein puma
ಪೂಮಾ

-
eit nashorn
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
ein hjort
ಕಡವೆ

-
ein tiger
ಹುಲಿ

-
ein kvalross
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
ein villhest
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
ein sebra
ಝೀಬ್ರಾ