ಹಣಕಾಸು     
Økonomi

-

en minibank

ಎ ಟಿ ಎಮ್

-

en konto

ಖಾತೆ

-

en bank

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

en pengeseddel

ನೋಟು

-

en sjekk

ಚೆಕ್ಕು

-

ei kasse

ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-

en mynt

ನಾಣ್ಯ

-

en valuta

ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-

en diamant

ವಜ್ರ

-

en dollar

ಡಾಲರ್

-

en donasjon

ವಂತಿಗೆ

-

en euro

ಯುರೋ

-

en valutakurs

ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-

et gull

ಚಿನ್ನ

-

en luksus

ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-

en markedspris

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-

et medlemskap

ಸದಸ್ಯತ್ವ

-

penger

ಹಣ

-

en prosent

ಶೇಕಡ

-

en sparegris

ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-

en prislapp

ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-

ei lommebok

ಹಣದ ಚೀಲ

-

ei kvittering

ರಸೀದಿ

-

en børs

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

en handel

ವ್ಯಾಪಾರ

-

en skatt

ನಿಕ್ಷೇಪ

-

ei lommebok

ಹಣದ ಚೀಲ

-

en rikdom

ಸಂಪತ್ತು

-
en minibank
ಎ ಟಿ ಎಮ್

-
en konto
ಖಾತೆ

-
en bank
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
en pengeseddel
ನೋಟು

-
en sjekk
ಚೆಕ್ಕು

-
ei kasse
ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-
en mynt
ನಾಣ್ಯ

-
en valuta
ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-
en diamant
ವಜ್ರ

-
en dollar
ಡಾಲರ್

-
en donasjon
ವಂತಿಗೆ

-
en euro
ಯುರೋ

-
en valutakurs
ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-
et gull
ಚಿನ್ನ

-
en luksus
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-
en markedspris
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-
et medlemskap
ಸದಸ್ಯತ್ವ

-
penger
ಹಣ

-
en prosent
ಶೇಕಡ

-
en sparegris
ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-
en prislapp
ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-
ei lommebok
ಹಣದ ಚೀಲ

-
ei kvittering
ರಸೀದಿ

-
en børs
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
en handel
ವ್ಯಾಪಾರ

-
en skatt
ನಿಕ್ಷೇಪ

-
ei lommebok
ಹಣದ ಚೀಲ

-
en rikdom
ಸಂಪತ್ತು