ಸಸ್ಯಗಳು     
Planter

-

en bambus

ಬೊಂಬು

-

ei blomstring

ಹೂವು

-

en blomsterbukett

ಹೂಗುಚ್ಚ

-

ei gren

ರೆಂಬೆ

-

en knopp

ಮೊಗ್ಗು

-

en kaktus

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-

en kløver

ಕ್ಲೋವರ್

-

ei kongle

ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-

en kornblomst

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-

en krokus

ಕ್ರೋಕಸ್

-

ei påskelilje

ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-

en prestekrage

ಡೇಯ್ಸಿ

-

en løvetann

ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-

en blomst

ಹೂವು

-

et løv

ಎಲೆಗುಂಪು

-

et korn

ಕಾಳು

-

et gress

ಹುಲ್ಲು

-

en vekst

ಬೆಳವಣಿಗೆ

-

en hyasint

ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-

en plen

ಹಸಲೆ

-

ei lilje

ಲಿಲ್ಲಿ

-

et linfrø

ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-

en sopp

ಅಣಬೆ

-

et oliventre

ಓಲಿವ್ ಮರ

-

en palme

ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-

en stemorsblomst

ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-

et ferskentre

ಪೀಚ್ ಮರ

-

ei plante

ಗಿಡ

-

en valmue

ಗಸಗಸೆ

-

ei rot

ಬೇರು

-

ei rose

ಗುಲಾಬಿ

-

et frø

ಬೀಜ

-

ei snøklokke

ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-

ei solsikke

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-

en torn

ಮುಳ್ಳು

-

en stamme

ಕಾಂಡ

-

en tulipan

ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-

ei vannlilje

ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-

en hvete

ಗೋಧಿ

-
en bambus
ಬೊಂಬು

-
ei blomstring
ಹೂವು

-
en blomsterbukett
ಹೂಗುಚ್ಚ

-
ei gren
ರೆಂಬೆ

-
en knopp
ಮೊಗ್ಗು

-
en kaktus
ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ

-
en kløver
ಕ್ಲೋವರ್

-
ei kongle
ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ

-
en kornblomst
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು

-
en krokus
ಕ್ರೋಕಸ್

-
ei påskelilje
ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್

-
en prestekrage
ಡೇಯ್ಸಿ

-
en løvetann
ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್

-
en blomst
ಹೂವು

-
et løv
ಎಲೆಗುಂಪು

-
et korn
ಕಾಳು

-
et gress
ಹುಲ್ಲು

-
en vekst
ಬೆಳವಣಿಗೆ

-
en hyasint
ಹೈಯಾಸಿಂತ್

-
en plen
ಹಸಲೆ

-
ei lilje
ಲಿಲ್ಲಿ

-
et linfrø
ನಾರಗಸೆಬೀಜ

-
en sopp
ಅಣಬೆ

-
et oliventre
ಓಲಿವ್ ಮರ

-
en palme
ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ

-
en stemorsblomst
ಪ್ಯಾನ್ಸಿ

-
et ferskentre
ಪೀಚ್ ಮರ

-
ei plante
ಗಿಡ

-
en valmue
ಗಸಗಸೆ

-
ei rot
ಬೇರು

-
ei rose
ಗುಲಾಬಿ

-
et frø
ಬೀಜ

-
ei snøklokke
ಸ್ನೋಡ್ರಾಪ್

-
ei solsikke
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವು

-
en torn
ಮುಳ್ಳು

-
en stamme
ಕಾಂಡ

-
en tulipan
ಟ್ಯೂಲಿಪ್

-
ei vannlilje
ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ

-
en hvete
ಗೋಧಿ