ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstrakte termer

-

en administrasjon

ಆಡಳಿತ

-

en reklame

ಜಾಹೀರಾತು

-

ei pil

ಬಾಣ

-

et forbud

ನಿಷೇಧ

-

en karriere

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

et sentrum

ಕೇಂದ್ರ

-

et valg

ಆಯ್ಕೆ

-

et samarbeid

ಸಹಯೋಗ

-

en farge

ಬಣ್ಣ

-

en kontakt

ಸಂಪರ್ಕ

-

en fare

ಅಪಾಯ

-

ei kjærlighetserklæring

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

en nedgang

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

en definisjon

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

en forskjell

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

en retning

ದಿಕ್ಕು

-

en oppdagelse

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

en uorden

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

fjerne

ದೂರ

-

en avstand

ಅಂತರ

-

et mangfold

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

en innsats

ಪ್ರಯಾಸ

-

ei utforskning

ಶೋಧನೆ

-

et fall

ಬೀಳು

-

ei kraft

ಶಕ್ತಿ

-

en duft

ಸುವಾಸನೆ

-

en/ei frihet

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

en halvpart

ಅರ್ಧ

-

ei høyde

ಎತ್ತರ

-

ei hjelp

ಸಹಾಯ

-

et gjemmested

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

et hjemland

ತಾಯ್ನಾಡು

-

en hygiene

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

en idé

ಆಲೋಚನೆ

-

en illusjon

ಭ್ರಮೆ

-

en fantasi

ಕಲ್ಪನೆ

-

en intelligens

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

en invitasjon

ಆಹ್ವಾನ

-

et rettsvesen

ನ್ಯಾಯ

-

et lys

ಬೆಳಕು

-

et tap

ನಷ್ಟ

-

en forstørrelse

ವರ್ಧನೆ

-

en feil

ತಪ್ಪು

-

et drap

ಕೊಲೆ

-

en nasjon

ದೇಶ

-

en/ei nyhet

ಹೊಸತನ

-

et alternativ

ಆಯ್ಕೆ

-

ei planlegging

ಯೋಜನೆ

-

et problem

ತೊಡಕು

-

et vern

ರಕ್ಷಣೆ

-

ei speiling

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

en republikk

ಗಣತಂತ್ರ

-

en risiko

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

en sikkerhet

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

en/ei hemmelighet

ಗುಟ್ಟು

-

et kjønn

ಲಿಂಗ

-

en skygge

ನೆರಳು

-

en størrelse

ಗಾತ್ರ

-

en solidaritet

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

en suksess

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

en støtte

ಆಧಾರ

-

en tradisjon

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

ei vekt

ತೂಕ

-
en administrasjon
ಆಡಳಿತ

-
en reklame
ಜಾಹೀರಾತು

-
ei pil
ಬಾಣ

-
et forbud
ನಿಷೇಧ

-
en karriere
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
et sentrum
ಕೇಂದ್ರ

-
et valg
ಆಯ್ಕೆ

-
et samarbeid
ಸಹಯೋಗ

-
en farge
ಬಣ್ಣ

-
en kontakt
ಸಂಪರ್ಕ

-
en fare
ಅಪಾಯ

-
ei kjærlighetserklæring
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
en nedgang
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
en definisjon
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
en forskjell
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
en/ei vanskelighet
ಕಷ್ಟ

-
en retning
ದಿಕ್ಕು

-
en oppdagelse
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
en uorden
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
fjerne
ದೂರ

-
en avstand
ಅಂತರ

-
et mangfold
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
en innsats
ಪ್ರಯಾಸ

-
ei utforskning
ಶೋಧನೆ

-
et fall
ಬೀಳು

-
ei kraft
ಶಕ್ತಿ

-
en duft
ಸುವಾಸನೆ

-
en/ei frihet
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
et spøkelse
ಭೂತ

-
en halvpart
ಅರ್ಧ

-
ei høyde
ಎತ್ತರ

-
ei hjelp
ಸಹಾಯ

-
et gjemmested
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
et hjemland
ತಾಯ್ನಾಡು

-
en hygiene
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
en idé
ಆಲೋಚನೆ

-
en illusjon
ಭ್ರಮೆ

-
en fantasi
ಕಲ್ಪನೆ

-
en intelligens
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
en invitasjon
ಆಹ್ವಾನ

-
et rettsvesen
ನ್ಯಾಯ

-
et lys
ಬೆಳಕು

-
et utseende
ನೋಟ

-
et tap
ನಷ್ಟ

-
en forstørrelse
ವರ್ಧನೆ

-
en feil
ತಪ್ಪು

-
et drap
ಕೊಲೆ

-
en nasjon
ದೇಶ

-
en/ei nyhet
ಹೊಸತನ

-
et alternativ
ಆಯ್ಕೆ

-
en/ei tålmodighet
ಸಹನೆ

-
ei planlegging
ಯೋಜನೆ

-
et problem
ತೊಡಕು

-
et vern
ರಕ್ಷಣೆ

-
ei speiling
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
en republikk
ಗಣತಂತ್ರ

-
en risiko
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
en sikkerhet
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
en/ei hemmelighet
ಗುಟ್ಟು

-
et kjønn
ಲಿಂಗ

-
en skygge
ನೆರಳು

-
en størrelse
ಗಾತ್ರ

-
en solidaritet
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
en suksess
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
en støtte
ಆಧಾರ

-
en tradisjon
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
ei vekt
ತೂಕ