ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Abstrakte termer

-

en administrasjon +

ಆಡಳಿತ

-

en reklame +

ಜಾಹೀರಾತು

-

ei pil +

ಬಾಣ

-

et forbud +

ನಿಷೇಧ

-

en karriere +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

et sentrum +

ಕೇಂದ್ರ

-

et valg +

ಆಯ್ಕೆ

-

et samarbeid +

ಸಹಯೋಗ

-

en farge +

ಬಣ್ಣ

-

en kontakt +

ಸಂಪರ್ಕ

-

en fare +

ಅಪಾಯ

-

ei kjærlighetserklæring +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

en nedgang +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

en definisjon +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

en forskjell +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

en/ei vanskelighet +

ಕಷ್ಟ

-

en retning +

ದಿಕ್ಕು

-

en oppdagelse +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

en uorden +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

fjerne +

ದೂರ

-

en avstand +

ಅಂತರ

-

et mangfold +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

en innsats +

ಪ್ರಯಾಸ

-

ei utforskning +

ಶೋಧನೆ

-

et fall +

ಬೀಳು

-

ei kraft +

ಶಕ್ತಿ

-

en duft +

ಸುವಾಸನೆ

-

en/ei frihet +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

et spøkelse +

ಭೂತ

-

en halvpart +

ಅರ್ಧ

-

ei høyde +

ಎತ್ತರ

-

ei hjelp +

ಸಹಾಯ

-

et gjemmested +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

et hjemland +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

en hygiene +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

en idé +

ಆಲೋಚನೆ

-

en illusjon +

ಭ್ರಮೆ

-

en fantasi +

ಕಲ್ಪನೆ

-

en intelligens +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

en invitasjon +

ಆಹ್ವಾನ

-

et rettsvesen +

ನ್ಯಾಯ

-

et lys +

ಬೆಳಕು

-

et utseende +

ನೋಟ

-

et tap +

ನಷ್ಟ

-

en forstørrelse +

ವರ್ಧನೆ

-

en feil +

ತಪ್ಪು

-

et drap +

ಕೊಲೆ

-

en nasjon +

ದೇಶ

-

en/ei nyhet +

ಹೊಸತನ

-

et alternativ +

ಆಯ್ಕೆ

-

en/ei tålmodighet +

ಸಹನೆ

-

ei planlegging +

ಯೋಜನೆ

-

et problem +

ತೊಡಕು

-

et vern +

ರಕ್ಷಣೆ

-

ei speiling +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

en republikk +

ಗಣತಂತ್ರ

-

en risiko +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

en sikkerhet +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

en/ei hemmelighet +

ಗುಟ್ಟು

-

et kjønn +

ಲಿಂಗ

-

en skygge +

ನೆರಳು

-

en størrelse +

ಗಾತ್ರ

-

en solidaritet +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

en suksess +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

en støtte +

ಆಧಾರ

-

en tradisjon +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

ei vekt +

ತೂಕ

-
en administrasjon
ಆಡಳಿತ

-
en reklame
ಜಾಹೀರಾತು

-
ei pil
ಬಾಣ

-
et forbud
ನಿಷೇಧ

-
en karriere
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
et sentrum
ಕೇಂದ್ರ

-
et valg
ಆಯ್ಕೆ

-
et samarbeid
ಸಹಯೋಗ

-
en farge
ಬಣ್ಣ

-
en kontakt
ಸಂಪರ್ಕ

-
en fare
ಅಪಾಯ

-
ei kjærlighetserklæring
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
en nedgang
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
en definisjon
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
en forskjell
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
en/ei vanskelighet
ಕಷ್ಟ

-
en retning
ದಿಕ್ಕು

-
en oppdagelse
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
en uorden
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
fjerne
ದೂರ

-
en avstand
ಅಂತರ

-
et mangfold
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
en innsats
ಪ್ರಯಾಸ

-
ei utforskning
ಶೋಧನೆ

-
et fall
ಬೀಳು

-
ei kraft
ಶಕ್ತಿ

-
en duft
ಸುವಾಸನೆ

-
en/ei frihet
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
et spøkelse
ಭೂತ

-
en halvpart
ಅರ್ಧ

-
ei høyde
ಎತ್ತರ

-
ei hjelp
ಸಹಾಯ

-
et gjemmested
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
et hjemland
ತಾಯ್ನಾಡು

-
en hygiene
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
en idé
ಆಲೋಚನೆ

-
en illusjon
ಭ್ರಮೆ

-
en fantasi
ಕಲ್ಪನೆ

-
en intelligens
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
en invitasjon
ಆಹ್ವಾನ

-
et rettsvesen
ನ್ಯಾಯ

-
et lys
ಬೆಳಕು

-
et utseende
ನೋಟ

-
et tap
ನಷ್ಟ

-
en forstørrelse
ವರ್ಧನೆ

-
en feil
ತಪ್ಪು

-
et drap
ಕೊಲೆ

-
en nasjon
ದೇಶ

-
en/ei nyhet
ಹೊಸತನ

-
et alternativ
ಆಯ್ಕೆ

-
en/ei tålmodighet
ಸಹನೆ

-
ei planlegging
ಯೋಜನೆ

-
et problem
ತೊಡಕು

-
et vern
ರಕ್ಷಣೆ

-
ei speiling
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
en republikk
ಗಣತಂತ್ರ

-
en risiko
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
en sikkerhet
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
en/ei hemmelighet
ಗುಟ್ಟು

-
et kjønn
ಲಿಂಗ

-
en skygge
ನೆರಳು

-
en størrelse
ಗಾತ್ರ

-
en solidaritet
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
en suksess
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
en støtte
ಆಧಾರ

-
en tradisjon
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
ei vekt
ತೂಕ