ಹವಾಮಾನ     
Vær

-

et barometer

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

ei sky

ಮೋಡ

-

en kulde

ಚಳಿ

-

en halvmåne

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

et mørke

ಕತ್ತಲು

-

ei jord

ಭೂಮಿ

-

ei tåke

ಮಂಜು

-

en frost

ಕಡು ಹಿಮ

-

en hålke

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

en varme

ಶಾಖ

-

en orkan

ಚಂಡಮಾರುತ

-

en istapp

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

et lyn

ಮಿಂಚು

-

en meteor

ಉಲ್ಕೆ

-

en måne

ಚಂದ್ರ

-

en regnbue

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

en regndråpe

ಮಳೆಹನಿ

-

en snø

ಹಿಮ

-

et snøflak

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

en snømann

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

ei stjerne

ನಕ್ಷತ್ರ

-

et uvær

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

ei stormflo

ಪ್ರವಾಹ

-

ei sol

ಸೂರ್ಯ

-

ei solstråle

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

en solnedgang

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

et termometer

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

et tordenvær

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

ei skumring

ನಸು ಬೆಳಕು

-

et vær

ಹವಾಮಾನ

-

ei væte

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

en vind

ಗಾಳಿ

-
et barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
ei sky
ಮೋಡ

-
en kulde
ಚಳಿ

-
en halvmåne
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
et mørke
ಕತ್ತಲು

-
en tørke
ಬರ

-
ei jord
ಭೂಮಿ

-
ei tåke
ಮಂಜು

-
en frost
ಕಡು ಹಿಮ

-
en hålke
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
en varme
ಶಾಖ

-
en orkan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
en istapp
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
et lyn
ಮಿಂಚು

-
en meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
en måne
ಚಂದ್ರ

-
en regnbue
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
en regndråpe
ಮಳೆಹನಿ

-
en snø
ಹಿಮ

-
et snøflak
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
en snømann
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
ei stjerne
ನಕ್ಷತ್ರ

-
et uvær
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
ei stormflo
ಪ್ರವಾಹ

-
ei sol
ಸೂರ್ಯ

-
ei solstråle
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
en solnedgang
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
et termometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
et tordenvær
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
ei skumring
ನಸು ಬೆಳಕು

-
et vær
ಹವಾಮಾನ

-
ei væte
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
en vind
ಗಾಳಿ