ಹವಾಮಾನ     
Vær

-

et barometer +

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

ei sky +

ಮೋಡ

-

en kulde +

ಚಳಿ

-

en halvmåne +

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

et mørke +

ಕತ್ತಲು

-

en tørke +

ಬರ

-

ei jord +

ಭೂಮಿ

-

ei tåke +

ಮಂಜು

-

en frost +

ಕಡು ಹಿಮ

-

en hålke +

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

en varme +

ಶಾಖ

-

en orkan +

ಚಂಡಮಾರುತ

-

en istapp +

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

et lyn +

ಮಿಂಚು

-

en meteor +

ಉಲ್ಕೆ

-

en måne +

ಚಂದ್ರ

-

en regnbue +

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

en regndråpe +

ಮಳೆಹನಿ

-

en snø +

ಹಿಮ

-

et snøflak +

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

en snømann +

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

ei stjerne +

ನಕ್ಷತ್ರ

-

et uvær +

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

ei stormflo +

ಪ್ರವಾಹ

-

ei sol +

ಸೂರ್ಯ

-

ei solstråle +

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

en solnedgang +

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

et termometer +

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

et tordenvær +

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

ei skumring +

ನಸು ಬೆಳಕು

-

et vær +

ಹವಾಮಾನ

-

ei væte +

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

en vind +

ಗಾಳಿ

-
et barometer
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
ei sky
ಮೋಡ

-
en kulde
ಚಳಿ

-
en halvmåne
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
et mørke
ಕತ್ತಲು

-
en tørke
ಬರ

-
ei jord
ಭೂಮಿ

-
ei tåke
ಮಂಜು

-
en frost
ಕಡು ಹಿಮ

-
en hålke
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
en varme
ಶಾಖ

-
en orkan
ಚಂಡಮಾರುತ

-
en istapp
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
et lyn
ಮಿಂಚು

-
en meteor
ಉಲ್ಕೆ

-
en måne
ಚಂದ್ರ

-
en regnbue
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
en regndråpe
ಮಳೆಹನಿ

-
en snø
ಹಿಮ

-
et snøflak
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
en snømann
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
ei stjerne
ನಕ್ಷತ್ರ

-
et uvær
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
ei stormflo
ಪ್ರವಾಹ

-
ei sol
ಸೂರ್ಯ

-
ei solstråle
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
en solnedgang
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
et termometer
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
et tordenvær
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
ei skumring
ನಸು ಬೆಳಕು

-
et vær
ಹವಾಮಾನ

-
ei væte
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
en vind
ಗಾಳಿ