ಖರೀದಿ     
Shopping

-

et bakeri +

ಬೇಕರಿ

-

en strekkode +

ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-

en bokhandel +

ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-

en kafé +

ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-

et apotek +

ಔಷಧಾಗಾರ

-

en rens +

ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-

en blomsterbutikk +

ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-

ei gave +

ಉಡುಗೊರೆ

-

et marked +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

en markedshall +

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-

en aviskiosk +

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-

et apotek +

ಔಷಧದಂಗಡಿ

-

et postkontor +

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-

et pottemakeri +

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-

et salg +

ಮಾರಾಟ

-

en butikk +

ಅಂಗಡಿ

-

shopping +

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-

en handlepose +

ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-

en handlekurv +

ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-

ei handlevogn +

ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-

en shoppingtur +

ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ

-
et bakeri
ಬೇಕರಿ

-
en strekkode
ಬಾರ್ ಕೋಡ್

-
en bokhandel
ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ

-
en kafé
ಉಪಹಾರದಂಗಡಿ

-
et apotek
ಔಷಧಾಗಾರ

-
en rens
ಮಡಿವಾಳರ ಅಂಗಡಿ

-
en blomsterbutikk
ಹೂವಿನ ಅಂಗಡಿ

-
ei gave
ಉಡುಗೊರೆ

-
et marked
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
en markedshall
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ

-
en aviskiosk
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಳಿಗೆ

-
et apotek
ಔಷಧದಂಗಡಿ

-
et postkontor
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ

-
et pottemakeri
ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು

-
et salg
ಮಾರಾಟ

-
en butikk
ಅಂಗಡಿ

-
shopping
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು

-
en handlepose
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ

-
en handlekurv
ಸಾಮಾನು ಬುಟ್ಟಿ

-
ei handlevogn
ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಂಡಿ

-
en shoppingtur
ಖರೀದಿ ಪ್ರವಾಸ