ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Arkitektur

-

en arkitektur +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

en arena +

ಅಖಾಡ

-

en låve +

ಕಣಜ

-

en barokk +

ಬಾರೋಕ್

-

en byggstein +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

et mursteinshus +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

ei bro +

ಸೇತುವೆ

-

en bygning +

ಕಟ್ಟಡ

-

et slott +

ಕೋಟೆ

-

en domkirke +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

en pilar +

ಕಂಬ

-

en byggeplass +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

en kuppel +

ಗುಮ್ಮಟ

-

en fasade +

ಮುಖಭಾಗ

-

en fotballstadion +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

ei borg +

ದುರ್ಗ

-

en gavl +

ಚಂದಾಯ

-

en port +

ದ್ವಾರ

-

et bindingsverkshus +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

et fyrtårn +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

et monument +

ಸ್ಮಾರಕ

-

en moské +

ಮಸೀದಿ

-

en obelisk +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

et kontorbygg +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

et tak +

ತಾರಸಿ

-

en ruin +

ಅವಶೇಷ

-

et stillas +

ಸಾರುವೆ

-

en skyskraper +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

ei hengebro +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

ei flis +

ಹೆಂಚು

-
en arkitektur
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
en arena
ಅಖಾಡ

-
en låve
ಕಣಜ

-
en barokk
ಬಾರೋಕ್

-
en byggstein
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
et mursteinshus
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
ei bro
ಸೇತುವೆ

-
en bygning
ಕಟ್ಟಡ

-
et slott
ಕೋಟೆ

-
en domkirke
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
en pilar
ಕಂಬ

-
en byggeplass
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
en kuppel
ಗುಮ್ಮಟ

-
en fasade
ಮುಖಭಾಗ

-
en fotballstadion
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
ei borg
ದುರ್ಗ

-
en gavl
ಚಂದಾಯ

-
en port
ದ್ವಾರ

-
et bindingsverkshus
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
et fyrtårn
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
et monument
ಸ್ಮಾರಕ

-
en moské
ಮಸೀದಿ

-
en obelisk
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
et kontorbygg
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
et tak
ತಾರಸಿ

-
en ruin
ಅವಶೇಷ

-
et stillas
ಸಾರುವೆ

-
en skyskraper
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
ei hengebro
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
ei flis
ಹೆಂಚು