ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Store dyr

-

en alligator +

ಮೊಸಳೆ

-

et gevir +

ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-

en bavian +

ಬಬೂನ್

-

en bjørn +

ಕರಡಿ

-

en bøffel +

ಎಮ್ಮೆ

-

en kamel +

ಒಂಟೆ

-

en gepard +

ಚಿರತೆ

-

ei ku +

ಹಸು

-

en krokodille +

ಮೊಸಳೆ

-

en dinosaur +

ಡೈನೋಸಾರ್

-

et esel +

ಕತ್ತೆ

-

en drage +

ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-

en elefant +

ಆನೆ

-

en sjiraff +

ಜಿರಾಫೆ

-

en gorilla +

ಗೋರಿಲ್ಲ

-

en flodhest +

ನೀರ್ಗುದುರೆ

-

en hest +

ಕುದುರೆ

-

en kenguru +

ಕ್ಯಾಂಗರು

-

en leopard +

ಚಿರತೆ

-

ei løve +

ಸಿಂಹ

-

en lama +

ಲಾಮ

-

ei gaupe +

ಲಿಂಕ್ಸ್

-

et monster +

ರಾಕ್ಷಸ

-

en elg +

ಮೂಸ್

-

en struts +

ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-

en panda +

ಪ್ಯಾಂಡ

-

en gris +

ಹಂದಿ

-

en isbjørn +

ಹಿಮಕರಡಿ

-

en puma +

ಪೂಮಾ

-

et neshorn +

ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-

en hjort +

ಕಡವೆ

-

en tiger +

ಹುಲಿ

-

en hvalross +

ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

en villhest +

ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-

en sebra +

ಝೀಬ್ರಾ

-
en alligator
ಮೊಸಳೆ

-
et gevir
ಕವಲ್ಗೊಂಬು

-
en bavian
ಬಬೂನ್

-
en bjørn
ಕರಡಿ

-
en bøffel
ಎಮ್ಮೆ

-
en kamel
ಒಂಟೆ

-
en gepard
ಚಿರತೆ

-
ei ku
ಹಸು

-
en krokodille
ಮೊಸಳೆ

-
en dinosaur
ಡೈನೋಸಾರ್

-
et esel
ಕತ್ತೆ

-
en drage
ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ

-
en elefant
ಆನೆ

-
en sjiraff
ಜಿರಾಫೆ

-
en gorilla
ಗೋರಿಲ್ಲ

-
en flodhest
ನೀರ್ಗುದುರೆ

-
en hest
ಕುದುರೆ

-
en kenguru
ಕ್ಯಾಂಗರು

-
en leopard
ಚಿರತೆ

-
ei løve
ಸಿಂಹ

-
en lama
ಲಾಮ

-
ei gaupe
ಲಿಂಕ್ಸ್

-
et monster
ರಾಕ್ಷಸ

-
en elg
ಮೂಸ್

-
en struts
ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್

-
en panda
ಪ್ಯಾಂಡ

-
en gris
ಹಂದಿ

-
en isbjørn
ಹಿಮಕರಡಿ

-
en puma
ಪೂಮಾ

-
et neshorn
ಘೇಂಡಾಮೃಗ

-
en hjort
ಕಡವೆ

-
en tiger
ಹುಲಿ

-
en hvalross
ಕೋರೆಹಲ್ಲುಳ್ಳ ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
en villhest
ಕಾಡು ಕುದುರೆ

-
en sebra
ಝೀಬ್ರಾ