ಸೇನೆ     
Wojsko

-

lotniskowiec +

ವಿಮಾನ ಹೊರುವ ಜಹಜು

-

amunicja +

ಸ್ಪೋಟಕಗಳು

-

zbroja +

ಕವಚ

-

wojsko +

ಸೈನ್ಯ

-

areszt +

ಬಂಧನ

-

bomba atomowa +

ಅಣು ಬಾಂಬ್

-

atak +

ಆಕ್ರಮಣ

-

drut kolczasty +

ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ

-

wybuch +

ಸ್ಪೋಟ

-

bomba +

ಸಿಡಿಗುಂಡು

-

armata +

ಫಿರಂಗಿ

-

nabój +

ತೋಟಾ

-

godło +

ಲಾಂಛನ

-

obrona +

ರಕ್ಷಣೆ

-

zniszczenie +

ನಾಶ

-

walka +

ಯುದ್ಧ

-

samolot myśliwsko-bombowy +

ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

-

maska ​​gazowa +

ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ

-

wartownik +

ಬೆಂಗಾವಲು

-

granat ręczny +

ಕೈಸಿಡಿಗುಂಡು

-

kajdanki +

ಕೈಕೋಳ

-

hełm +

ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-

marsz +

ಪಥಸಂಚಲನ

-

order +

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

-

wojsko +

ಸೇನೆ

-

marynarka wojenna +

ನೌಕಾತಂಡ

-

pokój +

ಶಾಂತಿ

-

pilot +

ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ

-

pistolet +

ಕೈಕೋವಿ

-

rewolwer +

ಸುತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲು

-

karabin +

ತುಪಾಕಿ

-

rakieta +

ಕ್ಷಿಪಣಿ

-

strzelec +

ಗುರಿಗಾರ

-

strzał +

ಗುಂಡು ಹೊಡೆತ

-

żołnierz +

ಸೈನಿಕ

-

łódź podwodna +

ಜಲಾಂತರ ನೌಕೆ

-

nadzór +

ಕಣ್ಗಾವಲು

-

miecz +

ಖಡ್ಗ

-

czołg +

ಫಿರಂಗಿ ರಥ

-

mundur +

ಸಮವಸ್ತ್ರ

-

zwycięstwo +

ಗೆಲುವು

-

zwycięzca +

ಜಯಶಾಲಿ

-
lotniskowiec
ವಿಮಾನ ಹೊರುವ ಜಹಜು

-
amunicja
ಸ್ಪೋಟಕಗಳು

-
zbroja
ಕವಚ

-
wojsko
ಸೈನ್ಯ

-
areszt
ಬಂಧನ

-
bomba atomowa
ಅಣು ಬಾಂಬ್

-
atak
ಆಕ್ರಮಣ

-
drut kolczasty
ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ

-
wybuch
ಸ್ಪೋಟ

-
bomba
ಸಿಡಿಗುಂಡು

-
armata
ಫಿರಂಗಿ

-
nabój
ತೋಟಾ

-
godło
ಲಾಂಛನ

-
obrona
ರಕ್ಷಣೆ

-
zniszczenie
ನಾಶ

-
walka
ಯುದ್ಧ

-
samolot myśliwsko-bombowy
ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ

-
maska ​​gazowa
ವಿಷಾನಿಲ ಮುಖರಕ್ಷೆ

-
wartownik
ಬೆಂಗಾವಲು

-
granat ręczny
ಕೈಸಿಡಿಗುಂಡು

-
kajdanki
ಕೈಕೋಳ

-
hełm
ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ

-
marsz
ಪಥಸಂಚಲನ

-
order
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ

-
wojsko
ಸೇನೆ

-
marynarka wojenna
ನೌಕಾತಂಡ

-
pokój
ಶಾಂತಿ

-
pilot
ಹಡಗು/ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ

-
pistolet
ಕೈಕೋವಿ

-
rewolwer
ಸುತ್ತು ಪಿಸ್ತೂಲು

-
karabin
ತುಪಾಕಿ

-
rakieta
ಕ್ಷಿಪಣಿ

-
strzelec
ಗುರಿಗಾರ

-
strzał
ಗುಂಡು ಹೊಡೆತ

-
żołnierz
ಸೈನಿಕ

-
łódź podwodna
ಜಲಾಂತರ ನೌಕೆ

-
nadzór
ಕಣ್ಗಾವಲು

-
miecz
ಖಡ್ಗ

-
czołg
ಫಿರಂಗಿ ರಥ

-
mundur
ಸಮವಸ್ತ್ರ

-
zwycięstwo
ಗೆಲುವು

-
zwycięzca
ಜಯಶಾಲಿ