ಪ್ರಕೃತಿ     
Natura

-

łuk +

ಕಮಾನು

-

stodoła +

ಕಣಜ

-

zatoka +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

plaża +

ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-

bańka +

ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-

jaskinia +

ಗುಹೆ

-

gospodarstwo +

ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-

ogień +

ಬೆಂಕಿ

-

ślad +

ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-

globus +

ಭೂಮಂಡಲ

-

zbiory +

ಕೊಯ್ಲು

-

bele siana +

ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-

jezioro +

ಕೆರೆ

-

liść +

ಎಲೆ

-

góra +

ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-

ocean +

ಸಾಗರ

-

panorama +

ಸುತ್ತು ನೋಟ

-

skała +

ಬಂಡೆ

-

źródło +

ಚಿಲುಮೆ

-

bagno +

ಜೌಗು

-

drzewo +

ಮರ

-

pień drzewa +

ಮರದ ಕಾಂಡ

-

dolina +

ಕಣಿವೆ

-

widok +

ನೋಟ

-

strumień wody +

ಜಲಧಾರೆ

-

wodospad +

ಜಲಪಾತ

-

fala +

ಅಲೆ

-
łuk
ಕಮಾನು

-
stodoła
ಕಣಜ

-
zatoka
ಕೊಲ್ಲಿ

-
plaża
ಸಮುದ್ರ ತೀರ

-
bańka
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ

-
jaskinia
ಗುಹೆ

-
gospodarstwo
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಜಮೀನು

-
ogień
ಬೆಂಕಿ

-
ślad
ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

-
globus
ಭೂಮಂಡಲ

-
zbiory
ಕೊಯ್ಲು

-
bele siana
ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗಳು

-
jezioro
ಕೆರೆ

-
liść
ಎಲೆ

-
góra
ಬೆಟ್ಟ/ಪರ್ವತ

-
ocean
ಸಾಗರ

-
panorama
ಸುತ್ತು ನೋಟ

-
skała
ಬಂಡೆ

-
źródło
ಚಿಲುಮೆ

-
bagno
ಜೌಗು

-
drzewo
ಮರ

-
pień drzewa
ಮರದ ಕಾಂಡ

-
dolina
ಕಣಿವೆ

-
widok
ನೋಟ

-
strumień wody
ಜಲಧಾರೆ

-
wodospad
ಜಲಪಾತ

-
fala
ಅಲೆ