ಅಮೂರ್ತ ಪದಗಳು     
Pojęcia abstrakcyjne

-

administracja +

ಆಡಳಿತ

-

reklama +

ಜಾಹೀರಾತು

-

strzałka +

ಬಾಣ

-

zakaz +

ನಿಷೇಧ

-

kariera +

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-

środek +

ಕೇಂದ್ರ

-

wybór +

ಆಯ್ಕೆ

-

współpraca +

ಸಹಯೋಗ

-

kolor +

ಬಣ್ಣ

-

kontakt +

ಸಂಪರ್ಕ

-

niebezpieczeństwo +

ಅಪಾಯ

-

wyznanie miłości +

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-

zniszczenie +

ಕ್ಷೀಣಿಸು

-

definicja +

ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-

różnica +

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-

trudność +

ಕಷ್ಟ

-

kierunek +

ದಿಕ್ಕು

-

odkrycie +

ಪರಿಶೋಧನೆ

-

bezład +

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-

dal +

ದೂರ

-

odległość +

ಅಂತರ

-

różnorodność +

ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-

wysiłek +

ಪ್ರಯಾಸ

-

badanie +

ಶೋಧನೆ

-

upadek +

ಬೀಳು

-

siła +

ಶಕ್ತಿ

-

zapach +

ಸುವಾಸನೆ

-

wolność +

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-

duch +

ಭೂತ

-

pół +

ಅರ್ಧ

-

wysokość +

ಎತ್ತರ

-

pomoc +

ಸಹಾಯ

-

kryjówka +

ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-

ojczyzna +

ತಾಯ್ನಾಡು

-

higiena +

ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-

pomysł +

ಆಲೋಚನೆ

-

iluzja +

ಭ್ರಮೆ

-

wyobraźnia +

ಕಲ್ಪನೆ

-

inteligencja +

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-

zaproszenie +

ಆಹ್ವಾನ

-

sprawiedliwość +

ನ್ಯಾಯ

-

światło +

ಬೆಳಕು

-

spojrzenie +

ನೋಟ

-

strata +

ನಷ್ಟ

-

powiększenie +

ವರ್ಧನೆ

-

błąd +

ತಪ್ಪು

-

morderstwo +

ಕೊಲೆ

-

naród +

ದೇಶ

-

nowość +

ಹೊಸತನ

-

opcja +

ಆಯ್ಕೆ

-

cierpliwość +

ಸಹನೆ

-

planowanie +

ಯೋಜನೆ

-

problem +

ತೊಡಕು

-

ochrona +

ರಕ್ಷಣೆ

-

odbicie +

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-

republika +

ಗಣತಂತ್ರ

-

ryzyko +

ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-

bezpieczeństwo +

ಸುರಕ್ಷತೆ

-

tajemnica +

ಗುಟ್ಟು

-

płeć +

ಲಿಂಗ

-

cień +

ನೆರಳು

-

rozmiar +

ಗಾತ್ರ

-

solidarność +

ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-

sukces +

ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-

wsparcie +

ಆಧಾರ

-

tradycja +

ಸಂಪ್ರದಾಯ

-

waga +

ತೂಕ

-
administracja
ಆಡಳಿತ

-
reklama
ಜಾಹೀರಾತು

-
strzałka
ಬಾಣ

-
zakaz
ನಿಷೇಧ

-
kariera
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ

-
środek
ಕೇಂದ್ರ

-
wybór
ಆಯ್ಕೆ

-
współpraca
ಸಹಯೋಗ

-
kolor
ಬಣ್ಣ

-
kontakt
ಸಂಪರ್ಕ

-
niebezpieczeństwo
ಅಪಾಯ

-
wyznanie miłości
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟನೆ

-
zniszczenie
ಕ್ಷೀಣಿಸು

-
definicja
ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ

-
różnica
ವ್ಯತ್ಯಾಸ

-
trudność
ಕಷ್ಟ

-
kierunek
ದಿಕ್ಕು

-
odkrycie
ಪರಿಶೋಧನೆ

-
bezład
ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

-
dal
ದೂರ

-
odległość
ಅಂತರ

-
różnorodność
ವೈವಿಧ್ಯತೆ

-
wysiłek
ಪ್ರಯಾಸ

-
badanie
ಶೋಧನೆ

-
upadek
ಬೀಳು

-
siła
ಶಕ್ತಿ

-
zapach
ಸುವಾಸನೆ

-
wolność
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

-
duch
ಭೂತ

-
pół
ಅರ್ಧ

-
wysokość
ಎತ್ತರ

-
pomoc
ಸಹಾಯ

-
kryjówka
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ

-
ojczyzna
ತಾಯ್ನಾಡು

-
higiena
ಪರಿಶುದ್ಧತೆ

-
pomysł
ಆಲೋಚನೆ

-
iluzja
ಭ್ರಮೆ

-
wyobraźnia
ಕಲ್ಪನೆ

-
inteligencja
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

-
zaproszenie
ಆಹ್ವಾನ

-
sprawiedliwość
ನ್ಯಾಯ

-
światło
ಬೆಳಕು

-
spojrzenie
ನೋಟ

-
strata
ನಷ್ಟ

-
powiększenie
ವರ್ಧನೆ

-
błąd
ತಪ್ಪು

-
morderstwo
ಕೊಲೆ

-
naród
ದೇಶ

-
nowość
ಹೊಸತನ

-
opcja
ಆಯ್ಕೆ

-
cierpliwość
ಸಹನೆ

-
planowanie
ಯೋಜನೆ

-
problem
ತೊಡಕು

-
ochrona
ರಕ್ಷಣೆ

-
odbicie
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

-
republika
ಗಣತಂತ್ರ

-
ryzyko
ಅಪಾಯ ಸಂಭವ

-
bezpieczeństwo
ಸುರಕ್ಷತೆ

-
tajemnica
ಗುಟ್ಟು

-
płeć
ಲಿಂಗ

-
cień
ನೆರಳು

-
rozmiar
ಗಾತ್ರ

-
solidarność
ಒಗ್ಗಟ್ಟು

-
sukces
ಸಾಫಲ್ಯತೆ

-
wsparcie
ಆಧಾರ

-
tradycja
ಸಂಪ್ರದಾಯ

-
waga
ತೂಕ