ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiały

-

mosiądz

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

cement

ಸಿಮೆಂಟ್

-

ceramika

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

tkanina

ಅರಿವೆ

-

materiał

ಬಟ್ಟೆ

-

bawełna

ಹತ್ತಿ

-

kryształ

ಹರಳು

-

brud

ಕೊಳೆ

-

klej

ಗೋಂದು

-

skóra

ಚರ್ಮ

-

metal

ಲೋಹ

-

olej

ಎಣ್ಣೆ

-

proszek

ಹುಡಿ

-

sól

ಉಪ್ಪು

-

piasek

ಮರಳು

-

złom

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

srebro

ಬೆಳ್ಳಿ

-

kamień

ಕಲ್ಲು

-

słoma

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

drewno

ಮರ

-

wełna

ಉಣ್ಣೆ

-
mosiądz
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
cement
ಸಿಮೆಂಟ್

-
ceramika
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
tkanina
ಅರಿವೆ

-
materiał
ಬಟ್ಟೆ

-
bawełna
ಹತ್ತಿ

-
kryształ
ಹರಳು

-
brud
ಕೊಳೆ

-
klej
ಗೋಂದು

-
skóra
ಚರ್ಮ

-
metal
ಲೋಹ

-
olej
ಎಣ್ಣೆ

-
proszek
ಹುಡಿ

-
sól
ಉಪ್ಪು

-
piasek
ಮರಳು

-
złom
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
srebro
ಬೆಳ್ಳಿ

-
kamień
ಕಲ್ಲು

-
słoma
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
drewno
ಮರ

-
wełna
ಉಣ್ಣೆ