ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Architektura

-

architektura +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

arena +

ಅಖಾಡ

-

stodoła +

ಕಣಜ

-

barok +

ಬಾರೋಕ್

-

blok budowlany +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

dom murowany +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

most +

ಸೇತುವೆ

-

budynek +

ಕಟ್ಟಡ

-

zamek +

ಕೋಟೆ

-

katedra +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

kolumna +

ಕಂಬ

-

plac budowy +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

kopuła +

ಗುಮ್ಮಟ

-

fasada +

ಮುಖಭಾಗ

-

stadion piłkarski +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

twierdza +

ದುರ್ಗ

-

fronton +

ಚಂದಾಯ

-

brama +

ದ್ವಾರ

-

dom szachulcowy/ "pruski mur" +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

latarnia morska +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

monument +

ಸ್ಮಾರಕ

-

meczet +

ಮಸೀದಿ

-

obelisk +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

biurowiec +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

dach +

ತಾರಸಿ

-

ruiny +

ಅವಶೇಷ

-

rusztowanie +

ಸಾರುವೆ

-

wieżowiec +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

most wiszący +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

płytki +

ಹೆಂಚು

-
architektura
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
arena
ಅಖಾಡ

-
stodoła
ಕಣಜ

-
barok
ಬಾರೋಕ್

-
blok budowlany
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
dom murowany
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
most
ಸೇತುವೆ

-
budynek
ಕಟ್ಟಡ

-
zamek
ಕೋಟೆ

-
katedra
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
kolumna
ಕಂಬ

-
plac budowy
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
kopuła
ಗುಮ್ಮಟ

-
fasada
ಮುಖಭಾಗ

-
stadion piłkarski
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
twierdza
ದುರ್ಗ

-
fronton
ಚಂದಾಯ

-
brama
ದ್ವಾರ

-
dom szachulcowy/ "pruski mur"
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
latarnia morska
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
monument
ಸ್ಮಾರಕ

-
meczet
ಮಸೀದಿ

-
obelisk
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
biurowiec
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
dach
ತಾರಸಿ

-
ruiny
ಅವಶೇಷ

-
rusztowanie
ಸಾರುವೆ

-
wieżowiec
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
most wiszący
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
płytki
ಹೆಂಚು