ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Małe zwierzęta

-

mrówka +

ಇರುವೆ

-

żuk +

ಜೀರುಂಡೆ

-

ptak +

ಪಕ್ಷಿ

-

klatka na ptaki +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

budka dla ptaków +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

trzmiel +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

motyl +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

gąsienica +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

stonoga +

ಜರಿ

-

krab +

ಏಡಿ

-

mucha +

ನೊಣ

-

żaba +

ಕಪ್ಪೆ

-

złota rybka +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

konik polny +

ಮಿಡಿತೆ

-

świnka morska +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

chomik +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

jeż +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

koliber +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

legwan +

ಉಡ

-

owad +

ಕೀಟ

-

meduza +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

kotek +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

biedronka +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

jaszczurka +

ಹಲ್ಲಿ

-

wesz +

ಹೇನು

-

świstak +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

komar +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

mysz +

ಇಲಿ

-

ostryga +

ಸಿಂಪಿ

-

skorpion +

ಚೇಳು

-

konik morski +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

muszla +

ಚಿಪ್ಪು

-

krewetka +

ಸೀಗಡಿ

-

pająk +

ಜೇಡ

-

pajęczyna +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

rozgwiazda +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

osa +

ಕಣಜ

-
mrówka
ಇರುವೆ

-
żuk
ಜೀರುಂಡೆ

-
ptak
ಪಕ್ಷಿ

-
klatka na ptaki
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
budka dla ptaków
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
trzmiel
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
motyl
ಚಿಟ್ಟೆ

-
gąsienica
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
stonoga
ಜರಿ

-
krab
ಏಡಿ

-
mucha
ನೊಣ

-
żaba
ಕಪ್ಪೆ

-
złota rybka
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
konik polny
ಮಿಡಿತೆ

-
świnka morska
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
chomik
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
jeż
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
koliber
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
legwan
ಉಡ

-
owad
ಕೀಟ

-
meduza
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
kotek
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
biedronka
ಲೇಡಿಬಗ್

-
jaszczurka
ಹಲ್ಲಿ

-
wesz
ಹೇನು

-
świstak
ಮಾರ್ಮಟ್

-
komar
ಸೊಳ್ಳೆ

-
mysz
ಇಲಿ

-
ostryga
ಸಿಂಪಿ

-
skorpion
ಚೇಳು

-
konik morski
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
muszla
ಚಿಪ್ಪು

-
krewetka
ಸೀಗಡಿ

-
pająk
ಜೇಡ

-
pajęczyna
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
rozgwiazda
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
osa
ಕಣಜ