ಪರಿಸರ     
Środowisko

-

rolnictwo +

ಬೇಸಾಯ

-

zanieczyszczenie powietrza +

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

-

mrowisko +

ಇರುವೆ ಗೂಡು

-

kanał +

ಕಾಲುವೆ

-

wybrzeże +

ಕರಾವಳಿ/ ಸಮುದ್ರತೀರ

-

kontynent +

ಖಂಡ

-

strumień +

ಕೊಲ್ಲಿ

-

tama +

ಅಣೆಕಟ್ಟು

-

pustynia +

ಮರಳುಗಾಡು

-

wydma +

ಮರಳಿನ ರಾಶಿ

-

pole +

ಕ್ಷೇತ್ರ

-

las +

ಕಾಡು

-

lodowiec +

ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನದಿ

-

wrzosowisko +

ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ

-

wyspa +

ದ್ವೀಪ

-

dżungla +

ಕಾಡು

-

krajobraz +

ಭೂದೃಶ್ಯ

-

góry +

ಪರ್ವತಗಳು

-

park krajobrazowy +

ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ

-

szczyt +

ಶಿಖರ

-

stos +

ರಾಶಿ

-

marsz protestacyjny +

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಡಿಗೆ

-

recykling +

ಮರುಬಳಕೆ

-

morze +

ಸಮುದ್ರ

-

dym +

ಹೊಗೆ

-

winnica +

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ

-

wulkan +

ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ

-

odpady +

ಕಸ

-

poziom wody +

ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

-
rolnictwo
ಬೇಸಾಯ

-
zanieczyszczenie powietrza
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ

-
mrowisko
ಇರುವೆ ಗೂಡು

-
kanał
ಕಾಲುವೆ

-
wybrzeże
ಕರಾವಳಿ/ ಸಮುದ್ರತೀರ

-
kontynent
ಖಂಡ

-
strumień
ಕೊಲ್ಲಿ

-
tama
ಅಣೆಕಟ್ಟು

-
pustynia
ಮರಳುಗಾಡು

-
wydma
ಮರಳಿನ ರಾಶಿ

-
pole
ಕ್ಷೇತ್ರ

-
las
ಕಾಡು

-
lodowiec
ನೀರ್ಗಲ್ಲ ನದಿ

-
wrzosowisko
ಕುರುಚಲು ಭೂಮಿ

-
wyspa
ದ್ವೀಪ

-
dżungla
ಕಾಡು

-
krajobraz
ಭೂದೃಶ್ಯ

-
góry
ಪರ್ವತಗಳು

-
park krajobrazowy
ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ

-
szczyt
ಶಿಖರ

-
stos
ರಾಶಿ

-
marsz protestacyjny
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಡಿಗೆ

-
recykling
ಮರುಬಳಕೆ

-
morze
ಸಮುದ್ರ

-
dym
ಹೊಗೆ

-
winnica
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ

-
wulkan
ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ

-
odpady
ಕಸ

-
poziom wody
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ