ಹಣಕಾಸು     
Finanças

-

o multibanco

ಎ ಟಿ ಎಮ್

-

a conta

ಖಾತೆ

-

o banco

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

a nota

ನೋಟು

-

o cheque

ಚೆಕ್ಕು

-

a caixa registadora

ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-

a moeda

ನಾಣ್ಯ

-

a moeda

ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-

o diamante

ವಜ್ರ

-

o dólar

ಡಾಲರ್

-

a doação

ವಂತಿಗೆ

-

o euro

ಯುರೋ

-

a taxa de câmbio

ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-

o ouro

ಚಿನ್ನ

-

o luxo

ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-

o preço de mercado

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-

a filiação

ಸದಸ್ಯತ್ವ

-

a percentagem

ಶೇಕಡ

-

o mealheiro

ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-

a etiqueta de preço

ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-

a bolsa

ಹಣದ ಚೀಲ

-

o recibo

ರಸೀದಿ

-

a bolsa de valores

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-

o comércio

ವ್ಯಾಪಾರ

-

o tesouro

ನಿಕ್ಷೇಪ

-

a carteira

ಹಣದ ಚೀಲ

-

a riqueza

ಸಂಪತ್ತು

-
o multibanco
ಎ ಟಿ ಎಮ್

-
a conta
ಖಾತೆ

-
o banco
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
a nota
ನೋಟು

-
o cheque
ಚೆಕ್ಕು

-
a caixa registadora
ನಗದು ಕಟ್ಟೆ

-
a moeda
ನಾಣ್ಯ

-
a moeda
ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯ

-
o diamante
ವಜ್ರ

-
o dólar
ಡಾಲರ್

-
a doação
ವಂತಿಗೆ

-
o euro
ಯುರೋ

-
a taxa de câmbio
ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ

-
o ouro
ಚಿನ್ನ

-
o luxo
ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು

-
o preço de mercado
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ

-
a filiação
ಸದಸ್ಯತ್ವ

-
o dinheiro
ಹಣ

-
a percentagem
ಶೇಕಡ

-
o mealheiro
ಹಂದಿ ಆಕಾರದ ಗೋಲಕ

-
a etiqueta de preço
ಬೆಲೆ ಚೀಟಿ

-
a bolsa
ಹಣದ ಚೀಲ

-
o recibo
ರಸೀದಿ

-
a bolsa de valores
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

-
o comércio
ವ್ಯಾಪಾರ

-
o tesouro
ನಿಕ್ಷೇಪ

-
a carteira
ಹಣದ ಚೀಲ

-
a riqueza
ಸಂಪತ್ತು