ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು     
Materiais

-

o bronze

ಹಿತ್ತಾಳೆ

-

o cimento

ಸಿಮೆಂಟ್

-

a cerâmica

ಪಿಂಗಾಣಿ

-

o pano

ಅರಿವೆ

-

o tecido

ಬಟ್ಟೆ

-

o algodão

ಹತ್ತಿ

-

o cristal

ಹರಳು

-

a sujeira

ಕೊಳೆ

-

a cola

ಗೋಂದು

-

o couro

ಚರ್ಮ

-

o metal

ಲೋಹ

-

o óleo

ಎಣ್ಣೆ

-

o pó

ಹುಡಿ

-

o sal

ಉಪ್ಪು

-

a areia

ಮರಳು

-

a sucata

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-

a prata

ಬೆಳ್ಳಿ

-

a pedra

ಕಲ್ಲು

-

a palha

ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-

a lã

ಉಣ್ಣೆ

-
o bronze
ಹಿತ್ತಾಳೆ

-
o cimento
ಸಿಮೆಂಟ್

-
a cerâmica
ಪಿಂಗಾಣಿ

-
o pano
ಅರಿವೆ

-
o tecido
ಬಟ್ಟೆ

-
o algodão
ಹತ್ತಿ

-
o cristal
ಹರಳು

-
a sujeira
ಕೊಳೆ

-
a cola
ಗೋಂದು

-
o couro
ಚರ್ಮ

-
o metal
ಲೋಹ

-
o óleo
ಎಣ್ಣೆ

-
o pó
ಹುಡಿ

-
o sal
ಉಪ್ಪು

-
a areia
ಮರಳು

-
a sucata
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ

-
a prata
ಬೆಳ್ಳಿ

-
a pedra
ಕಲ್ಲು

-
a palha
ಒಣ ಹುಲ್ಲು

-
a madeira
ಮರ

-
a lã
ಉಣ್ಣೆ