ನಗರ     
Cidade

-

o aeroporto

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-

o prédio de apartamentos

ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-

o banco

ಬ್ಯಾಂಕ್

-

a grande cidade

ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-

a ciclovia

ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-

o cais

ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-

a capital

ರಾಜಧಾನಿ

-

o carrilhão

ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-

o cemitério

ಸ್ಮಶಾನ

-

o cinema

ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-

a cidade

ನಗರ

-

o mapa da cidade

ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-

o crime

ಅಪರಾಧ

-

a manifestação

ಪ್ರದರ್ಶನ

-

a feira

ಜಾತ್ರೆ

-

os bombeiros

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-

a fonte

ಕಾರಂಜಿ

-

o lixo

ಕಸ

-

o porto

ಬಂದರು

-

o hotel

ವಸತಿಗೃಹ

-

a boca-de-incêndio

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-

o monumento

ಹೆಗ್ಗುರುತು

-

a caixa de correio

ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

o bairro

ನೆರೆಹೊರೆ

-

a luz de néon

ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-

a discoteca

ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-

a cidade velha

ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-

a ópera

ಗೀತನಾಟಕ

-

o parque

ಉದ್ಯಾನವನ

-

o banco do parque

ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-

o estacionamento

ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-

a cabine telefónica

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-

o código postal

ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-

a prisão

ಸೆರೆಮನೆ

-

o bar

ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-

os pontos turísticos

ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-

o candeeiro de rua

ಬೀದಿ ದೀಪ

-

o posto de turismo

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-

a torre

ಗೋಪುರ

-

o túnel

ಸುರಂಗ

-

o veículo

ವಾಹನ

-

a aldeia

ಹಳ್ಳಿ

-

a torre de água

ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ

-
o aeroporto
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ

-
o prédio de apartamentos
ಬಹುಮನೆ ಕಟ್ಟಡ

-
o banco
ಬ್ಯಾಂಕ್

-
a grande cidade
ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ

-
a ciclovia
ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಹಾದಿ

-
o cais
ದೋಣಿಗಳ ಬಂದರು

-
a capital
ರಾಜಧಾನಿ

-
o carrilhão
ಘಂಟಾ ಸಮುದಾಯ

-
o cemitério
ಸ್ಮಶಾನ

-
o cinema
ಚಿತ್ರಮಂದಿರ

-
a cidade
ನಗರ

-
o mapa da cidade
ನಗರ ನಕ್ಷೆ

-
o crime
ಅಪರಾಧ

-
a manifestação
ಪ್ರದರ್ಶನ

-
a feira
ಜಾತ್ರೆ

-
os bombeiros
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ

-
a fonte
ಕಾರಂಜಿ

-
o lixo
ಕಸ

-
o porto
ಬಂದರು

-
o hotel
ವಸತಿಗೃಹ

-
a boca-de-incêndio
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಾಯಿ

-
o monumento
ಹೆಗ್ಗುರುತು

-
a caixa de correio
ಟಪ್ಪಾಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
o bairro
ನೆರೆಹೊರೆ

-
a luz de néon
ನೀಯಾನ್ ದೀಪ

-
a discoteca
ರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರಮಂದಿರ

-
a cidade velha
ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣ

-
a ópera
ಗೀತನಾಟಕ

-
o parque
ಉದ್ಯಾನವನ

-
o banco do parque
ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಲ್ಮಣೆ

-
o estacionamento
ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ

-
a cabine telefónica
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಳಿಗೆ

-
o código postal
ಅಂಚೆಕಛೇರಿ ಸಂಕೇತ/ ಪಿನ್ ಕೋಡ್

-
a prisão
ಸೆರೆಮನೆ

-
o bar
ಮದ್ಯದಂಗಡಿ

-
os pontos turísticos
ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು

-
a linha do horizonte
ದಿಗಂತ

-
o candeeiro de rua
ಬೀದಿ ದೀಪ

-
o posto de turismo
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಛೇರಿ

-
a torre
ಗೋಪುರ

-
o túnel
ಸುರಂಗ

-
o veículo
ವಾಹನ

-
a aldeia
ಹಳ್ಳಿ

-
a torre de água
ನೀರಿನತೊಟ್ಟಿಯ ಗೋಪುರ