ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ     
Arquitetura

-

a arquitetura +

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-

a arena +

ಅಖಾಡ

-

o celeiro +

ಕಣಜ

-

o barroco +

ಬಾರೋಕ್

-

o bloco +

ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-

a casa de tijolo +

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-

a ponte +

ಸೇತುವೆ

-

o edifício +

ಕಟ್ಟಡ

-

o castelo +

ಕೋಟೆ

-

a catedral +

ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-

a coluna +

ಕಂಬ

-

o local de construção +

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-

a cúpula +

ಗುಮ್ಮಟ

-

a fachada +

ಮುಖಭಾಗ

-

o estádio de futebol +

ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-

o forte +

ದುರ್ಗ

-

a empena +

ಚಂದಾಯ

-

o portão +

ದ್ವಾರ

-

a casa em enxaimel +

ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-

o farol +

ದೀಪಸ್ತಂಭ

-

o monumento +

ಸ್ಮಾರಕ

-

a mesquita +

ಮಸೀದಿ

-

o obelisco +

ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-

o edifício de escritórios +

ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-

o telhado +

ತಾರಸಿ

-

a ruína +

ಅವಶೇಷ

-

o andaime +

ಸಾರುವೆ

-

o arranha-céus +

ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-

a ponte suspensa +

ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-

o azulejo +

ಹೆಂಚು

-
a arquitetura
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

-
a arena
ಅಖಾಡ

-
o celeiro
ಕಣಜ

-
o barroco
ಬಾರೋಕ್

-
o bloco
ಕಲ್ಲುದಿಮ್ಮಿ

-
a casa de tijolo
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ

-
a ponte
ಸೇತುವೆ

-
o edifício
ಕಟ್ಟಡ

-
o castelo
ಕೋಟೆ

-
a catedral
ಮುಖ್ಯ ಆರಾಧನಾಮಂದಿರ

-
a coluna
ಕಂಬ

-
o local de construção
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶ

-
a cúpula
ಗುಮ್ಮಟ

-
a fachada
ಮುಖಭಾಗ

-
o estádio de futebol
ಕಾಲ್ಚೆಂಡಾಟದ ಮೈದಾನ

-
o forte
ದುರ್ಗ

-
a empena
ಚಂದಾಯ

-
o portão
ದ್ವಾರ

-
a casa em enxaimel
ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ

-
o farol
ದೀಪಸ್ತಂಭ

-
o monumento
ಸ್ಮಾರಕ

-
a mesquita
ಮಸೀದಿ

-
o obelisco
ಚತುಷ್ಕೋಣ ಸ್ತಂಭ

-
o edifício de escritórios
ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ

-
o telhado
ತಾರಸಿ

-
a ruína
ಅವಶೇಷ

-
o andaime
ಸಾರುವೆ

-
o arranha-céus
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ

-
a ponte suspensa
ತೂಗು ಸೇತುವೆ

-
o azulejo
ಹೆಂಚು