ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು     
Pequenos animais

-

a formiga +

ಇರುವೆ

-

o besouro +

ಜೀರುಂಡೆ

-

o pássaro +

ಪಕ್ಷಿ

-

a gaiola de pássaros +

ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-

a casa de pássaros +

ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-

o abelhão +

ಹೆಜ್ಜೇನು

-

a borboleta +

ಚಿಟ್ಟೆ

-

a lagarta +

ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-

a centopeia +

ಜರಿ

-

o caranguejo +

ಏಡಿ

-

a mosca +

ನೊಣ

-

o sapo +

ಕಪ್ಪೆ

-

o peixe vermelho +

ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-

o gafanhoto +

ಮಿಡಿತೆ

-

a cobaia +

ಗಿನಿಯಿಲಿ

-

o hamster +

ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-

o ouriço +

ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-

o colibri +

ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-

a iguana +

ಉಡ

-

o inseto +

ಕೀಟ

-

a alforreca +

ಲೋಳೆ ಮೀನು

-

o gatinho +

ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-

a joaninha +

ಲೇಡಿಬಗ್

-

o lagarto +

ಹಲ್ಲಿ

-

o piolho +

ಹೇನು

-

a marmota +

ಮಾರ್ಮಟ್

-

o mosquito +

ಸೊಳ್ಳೆ

-

o rato +

ಇಲಿ

-

a ostra +

ಸಿಂಪಿ

-

o escorpião +

ಚೇಳು

-

o cavalo-marinho +

ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-

a concha +

ಚಿಪ್ಪು

-

o camarão +

ಸೀಗಡಿ

-

a aranha +

ಜೇಡ

-

a teia de aranha +

ಜೇಡರ ಬಲೆ

-

a estrela do mar +

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-

a vespa +

ಕಣಜ

-
a formiga
ಇರುವೆ

-
o besouro
ಜೀರುಂಡೆ

-
o pássaro
ಪಕ್ಷಿ

-
a gaiola de pássaros
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ

-
a casa de pássaros
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು

-
o abelhão
ಹೆಜ್ಜೇನು

-
a borboleta
ಚಿಟ್ಟೆ

-
a lagarta
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು

-
a centopeia
ಜರಿ

-
o caranguejo
ಏಡಿ

-
a mosca
ನೊಣ

-
o sapo
ಕಪ್ಪೆ

-
o peixe vermelho
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು

-
o gafanhoto
ಮಿಡಿತೆ

-
a cobaia
ಗಿನಿಯಿಲಿ

-
o hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್

-
o ouriço
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

-
o colibri
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ

-
a iguana
ಉಡ

-
o inseto
ಕೀಟ

-
a alforreca
ಲೋಳೆ ಮೀನು

-
o gatinho
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ

-
a joaninha
ಲೇಡಿಬಗ್

-
o lagarto
ಹಲ್ಲಿ

-
o piolho
ಹೇನು

-
a marmota
ಮಾರ್ಮಟ್

-
o mosquito
ಸೊಳ್ಳೆ

-
o rato
ಇಲಿ

-
a ostra
ಸಿಂಪಿ

-
o escorpião
ಚೇಳು

-
o cavalo-marinho
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ

-
a concha
ಚಿಪ್ಪು

-
o camarão
ಸೀಗಡಿ

-
a aranha
ಜೇಡ

-
a teia de aranha
ಜೇಡರ ಬಲೆ

-
a estrela do mar
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು

-
a vespa
ಕಣಜ