ತರಕಾರಿಗಳು     
Legumes

-

a couve-de-bruxelas +

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

a alcachofra +

ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-

o aspargo +

ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-

o abacate +

ಅವೊಕಾಡೊ

-

os feijões +

ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-

o pimentão +

ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

o brócolis +

ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-

o repolho +

ಎಲೆ ಕೋಸು

-

o nabo +

ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-

a cenoura +

ಕ್ಯಾರೆಟ್

-

a couve-flor +

ಹೂಕೋಸು

-

o aipo +

ಸೆಲೆರಿ

-

a chicória +

ಚಿಕೋರಿ

-

a pimenta malagueta +

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

o milho +

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-

o pepino +

ಸೌತೆಕಾಯಿ

-

a berinjela +

ಬದನೆಕಾಯಿ

-

a erva-doce +

ಫೆನೆಲ್

-

o alho +

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-

o repolho verde +

ಹಸಿರು ಕೋಸು

-

a couve +

ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-

o alho-poró +

ಲೀಕ್

-

o alface +

ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-

o quiabo +

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-

a azeitona +

ಓಲಿವ್

-

a cebola +

ಈರುಳ್ಳಿ

-

a salsa +

ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-

a ervilha +

ಬಟಾಣಿ

-

a abóbora +

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-

as sementes de abóbora +

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-

o rabanete +

ಮೂಲಂಗಿ

-

o repolho roxo +

ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-

a pimenta vermelha +

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-

o espinafre +

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-

a batata-doce +

ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-

o tomate +

ಟೊಮೆಟೊ

-

os vegetais +

ತರಕಾರಿಗಳು

-

a abobrinha +

ಝುಚ್ಚಿನಿ

-
a couve-de-bruxelas
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
a alcachofra
ಆರ್ಟಿಚೋಕ್

-
o aspargo
ಆಸ್ಪ್ಯರಾಗಸ್

-
o abacate
ಅವೊಕಾಡೊ

-
os feijões
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ

-
o pimentão
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
o brócolis
ಬ್ರೊಕೊಲಿ

-
o repolho
ಎಲೆ ಕೋಸು

-
o nabo
ಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು

-
a cenoura
ಕ್ಯಾರೆಟ್

-
a couve-flor
ಹೂಕೋಸು

-
o aipo
ಸೆಲೆರಿ

-
a chicória
ಚಿಕೋರಿ

-
a pimenta malagueta
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
o milho
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ

-
o pepino
ಸೌತೆಕಾಯಿ

-
a berinjela
ಬದನೆಕಾಯಿ

-
a erva-doce
ಫೆನೆಲ್

-
o alho
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

-
o repolho verde
ಹಸಿರು ಕೋಸು

-
a couve
ಸೀಕಾಲೆ ಬೀಟ್

-
o alho-poró
ಲೀಕ್

-
o alface
ಲೆಟ್ಯೂಸ್

-
o quiabo
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ

-
a azeitona
ಓಲಿವ್

-
a cebola
ಈರುಳ್ಳಿ

-
a salsa
ಪಾರ್ಸ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು

-
a ervilha
ಬಟಾಣಿ

-
a abóbora
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

-
as sementes de abóbora
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ

-
o rabanete
ಮೂಲಂಗಿ

-
o repolho roxo
ಕೆಂಪು ಕೋಸು

-
a pimenta vermelha
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

-
o espinafre
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು

-
a batata-doce
ಸಿಹಿಗೆಣಸು

-
o tomate
ಟೊಮೆಟೊ

-
os vegetais
ತರಕಾರಿಗಳು

-
a abobrinha
ಝುಚ್ಚಿನಿ