ಆರೋಗ್ಯ     
Saúde

-

a ambulância +

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಡಿ/ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

-

o curativo +

ಅಂಗ/ಗಾಯ ಪಟ್ಟಿ

-

o nascimento +

ಜನನ

-

a pressão sanguínea +

ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

-

o cuidado com o corpo +

ದೇಹ ಪಾಲನೆ

-

o resfriado +

ನೆಗಡಿ

-

o creme +

ಲೇಪ

-

a muleta +

ಊರುಗೋಲು

-

o exame +

ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

-

a exaustão / o cansaço +

ದಣಿವು

-

a máscara facial +

ಮುಖದ ಮುಸುಕು

-

a caixa de primeiros socorros +

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-

a cura +

ಉಪಶಮನ

-

a saúde +

ಆರೋಗ್ಯ

-

o aparelho auditivo +

ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ

-

o hospital +

ಆಸ್ಪತ್ರೆ

-

a injecção +

ಸೂಜಿಮದ್ದು

-

a lesão +

ಗಾಯ

-

a maquiagem +

ಪ್ರಸಾಧನ

-

a massagem +

ಅಂಗ ಮರ್ದನ

-

a medicina +

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-

o medicamento +

ಔಷಧಿ

-

o pilão +

ಒರಳು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿ

-

o protetor bucal +

ಬಾಯಿ ಕಾಪು

-

o cortador de unhas +

ಉಗುರು ಕತ್ತರಿ

-

a obesidade +

ಸ್ಥೂಲಕಾಯ

-

a operação +

ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

-

a dor +

ನೋವು

-

o perfume +

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ

-

a pílula +

ಮಾತ್ರೆ

-

a gravidez +

ಬಸಿರು

-

o barbeador / a navalha +

ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ

-

o barbear +

ಕ್ಷೌರ

-

o pincel de barba +

ಕ್ಷೌರದ ಬ್ರಷ್

-

o sono +

ನಿದ್ರೆ

-

o fumante +

ಧೂಮಪಾನಿ

-

a proibição de fumar +

ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ

-

o protetor solar +

ಸೂರ್ಯ ಲೇಪ

-

o cotonete +

ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ

-

a escova de dentes +

ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಷು

-

o creme dental +

ದಂತ ಮಂಜನ

-

o palito de dente +

ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ

-

a vítima +

ಬಲಿಪಶು

-

a balança +

ತಕ್ಕಡಿ

-

a cadeira de rodas +

ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ

-
a ambulância
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಡಿ/ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

-
o curativo
ಅಂಗ/ಗಾಯ ಪಟ್ಟಿ

-
o nascimento
ಜನನ

-
a pressão sanguínea
ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ

-
o cuidado com o corpo
ದೇಹ ಪಾಲನೆ

-
o resfriado
ನೆಗಡಿ

-
o creme
ಲೇಪ

-
a muleta
ಊರುಗೋಲು

-
o exame
ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

-
a exaustão / o cansaço
ದಣಿವು

-
a máscara facial
ಮುಖದ ಮುಸುಕು

-
a caixa de primeiros socorros
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ

-
a cura
ಉಪಶಮನ

-
a saúde
ಆರೋಗ್ಯ

-
o aparelho auditivo
ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ

-
o hospital
ಆಸ್ಪತ್ರೆ

-
a injecção
ಸೂಜಿಮದ್ದು

-
a lesão
ಗಾಯ

-
a maquiagem
ಪ್ರಸಾಧನ

-
a massagem
ಅಂಗ ಮರ್ದನ

-
a medicina
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

-
o medicamento
ಔಷಧಿ

-
o pilão
ಒರಳು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಣಿ

-
o protetor bucal
ಬಾಯಿ ಕಾಪು

-
o cortador de unhas
ಉಗುರು ಕತ್ತರಿ

-
a obesidade
ಸ್ಥೂಲಕಾಯ

-
a operação
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

-
a dor
ನೋವು

-
o perfume
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ

-
a pílula
ಮಾತ್ರೆ

-
a gravidez
ಬಸಿರು

-
o barbeador / a navalha
ಕ್ಷೌರದ ಕತ್ತಿ

-
o barbear
ಕ್ಷೌರ

-
o pincel de barba
ಕ್ಷೌರದ ಬ್ರಷ್

-
o sono
ನಿದ್ರೆ

-
o fumante
ಧೂಮಪಾನಿ

-
a proibição de fumar
ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ

-
o protetor solar
ಸೂರ್ಯ ಲೇಪ

-
o cotonete
ಹೀರು ಮೆತ್ತೆ

-
a escova de dentes
ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ಷು

-
o creme dental
ದಂತ ಮಂಜನ

-
o palito de dente
ಹಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ

-
a vítima
ಬಲಿಪಶು

-
a balança
ತಕ್ಕಡಿ

-
a cadeira de rodas
ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ