ಹವಾಮಾನ     
Tempo / Clima

-

o barômetro

ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-

a nuvem

ಮೋಡ

-

o frio

ಚಳಿ

-

a (lua) crescente

ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-

a escuridão

ಕತ್ತಲು

-

a seca

ಬರ

-

a terra

ಭೂಮಿ

-

o nevoeiro

ಮಂಜು

-

a geada

ಕಡು ಹಿಮ

-

a camada de gelo

ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-

o calor

ಶಾಖ

-

o furacão

ಚಂಡಮಾರುತ

-

o sincelo / a estalactite

ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-

o raio

ಮಿಂಚು

-

o meteoro

ಉಲ್ಕೆ

-

a lua

ಚಂದ್ರ

-

o arco-íris

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-

a gota de chuva

ಮಳೆಹನಿ

-

a neve

ಹಿಮ

-

o floco de neve

ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-

o boneco de neve

ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-

a estrela

ನಕ್ಷತ್ರ

-

a tempestade

ಬಿರುಗಾಳಿ

-

o sol

ಸೂರ್ಯ

-

o raio de sol

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-

o pôr do sol

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-

o termômetro

ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-

o temporal

ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-

o crepúsculo

ನಸು ಬೆಳಕು

-

o tempo / o clima

ಹವಾಮಾನ

-

a umidade

ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-

o vento

ಗಾಳಿ

-
o barômetro
ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ

-
a nuvem
ಮೋಡ

-
o frio
ಚಳಿ

-
a (lua) crescente
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ

-
a escuridão
ಕತ್ತಲು

-
a seca
ಬರ

-
a terra
ಭೂಮಿ

-
o nevoeiro
ಮಂಜು

-
a geada
ಕಡು ಹಿಮ

-
a camada de gelo
ನುಣುಪಾದ ನೀರ್ಗಲ್ಲು

-
o calor
ಶಾಖ

-
o furacão
ಚಂಡಮಾರುತ

-
o sincelo / a estalactite
ಹಿಮ ಬಿಳಲು

-
o raio
ಮಿಂಚು

-
o meteoro
ಉಲ್ಕೆ

-
a lua
ಚಂದ್ರ

-
o arco-íris
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು

-
a gota de chuva
ಮಳೆಹನಿ

-
a neve
ಹಿಮ

-
o floco de neve
ಹಿಮದ ಹಳುಕು

-
o boneco de neve
ಮಂಜು ಮನುಷ್ಯ

-
a estrela
ನಕ್ಷತ್ರ

-
a tempestade
ಬಿರುಗಾಳಿ

-
a ressaca / a elevação do nível da água
ಪ್ರವಾಹ

-
o sol
ಸೂರ್ಯ

-
o raio de sol
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ

-
o pôr do sol
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ

-
o termômetro
ಉಷ್ಣಮಾಪಕ

-
o temporal
ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಂಡಮಾರುತ

-
o crepúsculo
ನಸು ಬೆಳಕು

-
o tempo / o clima
ಹವಾಮಾನ

-
a umidade
ತೇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

-
o vento
ಗಾಳಿ